Przewodnik po rynkachChiny

Z Global Connections

Chiny są największym na świecie odbiorcą bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ); Napływ BIZ do Chin kontynentalnych wzrósł o 6,4 procent rok do roku, osiągając wartość 126,27 mld USD w 2015 r.

Chiny uplasowały się na 84. miejscu w rankingu „Doing Business 2016” Banku Światowego, odnotowując spadek z miejsca 83. rok wcześniej. Chiny uzyskały wysoką notę w kategorii „egzekwowanie umów” z siódmym wynikiem na świecie. Słabe punkty to „uzyskiwanie pozwoleń na budowę” i „zakładanie spółki; w tych kategoriach uplasowały się odpowiednio na 176. i 136. miejscu. W rankingu czytamy, że Chiny obniżyły podatki dla przedsiębiorstw z Szanghaju poprzez obniżenie stawki składek za ubezpieczenia społeczne.

Kluczowe fakty dotyczące podejmowania działalności gospodarczej w Chinach:

 • Otwarcie nowej firmy w Chinach wymaga przejścia 11 procedur, co zabiera około 30 dni; proces został szczegółowo opisany w rozdziale Doing Business
 • Osoby niebędące obywatelami, które chcą pracować w Chinach, muszą uzyskać wizę (Z lub R) oraz zezwolenie na pobyt; regulacje dotyczące zatrudnienia zostały szczegółowo omówione w rozdziale Praca
 • Złożenie wniosku i uzyskanie ostatecznego pozwolenia na budowę zabiera około 35 dni
 • Wszystkie przedsiębiorstwa muszą stosować się do systemu rachunkowości dla przedsiębiorstw oraz standardów audytów; dalsze informacje na ten temat można znaleźć w rozdziale Audyt
 • Przedsiębiorstwa, które chcą być notowane na giełdzie w Szanghaju lub Shenzhen, muszą być dochodowe przez trzy lata przed złożeniem wniosku; to zagadnienie zostało dokładniej omówione w rozdziale Finanse

Atrakcyjność Chin jako lokalizacji inwestycji wynika z kilku czynników, między innymi dużego rynku krajowego i rozwijającej się klasy średniej. Niemniej podjęcie przemyślanej decyzji wymaga poznania niuansów każdego lokalnego ustroju. Sposób prowadzenia działalności gospodarczej w Chinach może różnić się od modelu przyjętego w rodzimych krajach inwestorów. Co więcej, nasilenie tych różnic może być uzależnione od regionu i branży, w której działa przedsiębiorstwo.

Językiem urzędowym w Chinach jest mandaryński. Jednak w różnych regionach w całym kraju używanych jest wiele dialektów. Język angielski jest powszechnie używany w kontaktach biznesowych. Ubiór w miejscu pracy bywa zazwyczaj konserwatywny i skromny.

W relacjach biznesowych oczekiwana jest punktualność. Typowym powitaniem biznesowym jest uścisk dłoni. Wizytówki służbowe są zazwyczaj wymieniane po przedstawieniu się. Przekazywanie upominków nie jest oczekiwanym elementem spotkań biznesowych.

Rozważając podjęcie działalności gospodarczej w Chinach, można też przeanalizować alternatywne opcje w całej Azji. Chiny wyróżniają jednak następujące czynniki:

 • Chiny są drugą największą gospodarką na świecie
 • Chiny mają największy rynek krajowy na świecie, liczący ponad 1,3 miliarda potencjalnych klientów
 • Chiny uplasowały się na 28. miejscu na świecie w globalnym indeksie konkurencyjności
 • Rząd oferuje wiele zachęt podatkowych. Między innymi preferencyjną stawkę podatku dochodowego w wysokości 15 procent dla przedsiębiorstw z branży nowych i wysokich technologii; reżim podatkowy został szczegółowo omówiony w rozdziale Podatki
 • W 2015 r. Krajowa Komisja ds. Rozwoju i Reform zatwierdziła projekty inwestycyjne o wartości 1 tryliona RMB w rozwój krajowej infrastruktury transportowej; dalsze informacje na ten temat można znaleźć w rozdziale Infrastruktura
 • Chiny są sygnatariuszem 13 umów o wolnym rynku, a wiele kolejnych jest w trakcie negocjowania; to zagadnienie zostało dokładniej omówione w rozdziale Handel

Chiny znajdują się bez wątpienia na czele globalnych napływów inwestycji zagranicznych, nadal jednak przedsiębiorstwa zagraniczne muszą mierzyć się z wieloma wyzwaniami. Ograniczenia inwestycji zagranicznych w niektórych sektorach i wysoki poziom biurokracji utrudniają często starania inwestycyjne zagranicznych przedsiębiorców. Ponadto brak przejrzystości, wysoki poziom korupcji i brak egzekwowania praw własności intelektualnej stwarzają trudne otoczenie biznesowe; dalsze informacje na temat ustroju prawnego można znaleźć w rozdziale Prawo

Niniejszy przewodnik został opracowany w celu przedstawienia przedsiębiorcom ogólnego zarysu Chin, ustroju prawnego, okoliczności do uwzględnienia przy rozpoczynaniu działalności i wchodzeniu na rynek, wymagań podatkowych i celnych oraz ogólnego podsumowania czynników, które mogą mieć wpływ na prowadzenie działalności w Chinach. Niemniej informacje zawarte w tym dokumencie mają charakter jedynie poglądowy i nie należy podejmować działań w oparciu o nie bez uzyskania indywidualnej porady profesjonalisty.

Przydatne hiperłącza

1 Państwowa Administracja ds. Przemysłu i Handlu
2 Państwowa Administracja Skarbowa
3 Generalna Administracja Celna
4 Ministerstwo Spraw Zagranicznych
5 Urząd Własności Przemysłowej
6 Ministerstwo Przemysłu i Technologii Informacyjnej
7 Inwestycje w Chinach
8 Ministerstwo Zasobów Ludzkich i Opieki Społecznej

 

Pobierz przewodnik biznesowy po angielsku - Chiny (1.62MB, PDF)

Zastrzeżenia prawne

Dokument został opracowany przez HSBC Bank (China) Company Limited (dalej Bank). Przewodnik przygotowano we współpracy ze spółką Grant Thornton. Nie stanowi oferty ani propozycji biznesowej dla kogokolwiek bez względu na obowiązujący system prawny. Nie jest przeznaczony do rozpowszechniania wśród osób znajdujących się lub zamieszkujących w jurysdykcjach, w których dystrybucja tego dokumentu jest niedozwolona. Nie może być powielany, reprodukowany, przekazywany ani dalej dystrybuowany przez jakiegokolwiek odbiorcę. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mają charakter ogólny. Nie są wyczerpujące i nie stanowią porady finansowej, prawnej, podatkowej ani innego typu porady profesjonalnej. Nie należy podejmować działań w oparciu o informacje zawarte w niniejszym dokumencie bez uzyskania indywidualnej porady profesjonalisty. Mimo że dokument został przygotowany z najwyższą starannością, Bank ani Grant Thornton nie udzielają żadnej gwarancji, zapewnienia czy rękojmi (wyraźnej bądź dorozumianej) co do jego dokładności czy kompletności i w żadnych okolicznościach Bank ani Grant Thornton nie mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikające z oparcia się na jakiejkolwiek opinii czy stwierdzeniu zawartym w niniejszym dokumencie. Jeżeli nie zaznaczono wyraźnie inaczej, przedstawiono tu opinie wyłącznie Banku, które mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Materiały zawarte w niniejszym dokumencie zostały zgromadzone w styczniu 2016 r. i opierają się na obowiązującym w owym czasie prawie oraz dostępnych informacjach.

Nazwa Grant Thornton dotyczy marki, pod którą firmy będące członkami sieci Grant Thornton świadczą usługi z zakresu ubezpieczeń, podatków i doradztwa na rzecz klientów i/lub odnosi się do jednej lub większej liczby firm członkowskich w zależności od kontekstu. Grant Thornton International Ltd. (GTIL) i firmy członkowskie nie tworzą światowego partnerstwa. GTIL i poszczególne firmy członkowskie są odrębnymi podmiotami prawnymi. Usługi są świadczone przez firmy będące członkami sieci. GTIL nie świadczy usług na rzecz klientów. GTIL i firmy członkowskie nie działają w charakterze swoich agentów, nie nakładają na siebie zobowiązań ani nie odpowiadają za swoje działania bądź zaniechania. Publikacja została przygotowana wyłącznie jako przewodnik. GTIL nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za straty poniesione przez dowolną osobę działającą lub wstrzymującą się od działania na podstawie jakiejkolwiek informacji z niniejszej publikacji.

HSBC ponosi wszelką odpowiedzialność za tłumaczenie treści niniejszego przewodnika. W razie jakichkolwiek rozbieżności czy niespójności między wersją angielską a tłumaczeniem niniejszego przewodnika obowiązuje wersja angielska.

Skontaktuj się z nami

Zadzwoń pod numer: +48 22 354 05 00

Jeśli chcesz, skontaktujemy się z Tobą

Ważne są dla nas wszystkie pytania naszych klientów. Jeśli podasz nam kontakt do siebie i określisz temat zapytania, będziemy w stanie przekierować Twoje zapytanie do osoby, która jest najbardziej kompetentna, aby udzielić Ci odpowiedzi.

Nie zamieszczaj tutaj informacji poufnych, takich jak informacje o Twoim koncie bankowym.
Wszystkie pola są obowiązkowe, chyba że zaznaczono inaczej jako opcjonalne.

 1. Current: Step 1 of 2 01
 2. Step 2 of 2 02

Z jakiego powodu chcesz się z nami skontaktować

RTCEnterATopicError
RTCEnterATopicError

Dane kontaktowe

Wpisz imię
Wpisz numer telefonu

Kiedy możemy do Ciebie zadzwonić?

Preferowana pora dnia

Zadzwonimy do Ciebie w ciągu trzech dni roboczych

Wstecz

Jeśli chcesz, skontaktujemy się z Tobą

Ważne są dla nas wszystkie pytania naszych klientów. Jeśli podasz nam kontakt do siebie i określisz temat zapytania, będziemy w stanie przekierować Twoje zapytanie do osoby, która jest najbardziej kompetentna, aby udzielić Ci odpowiedzi.

Nie zamieszczaj tutaj informacji poufnych, takich jak informacje o Twoim koncie bankowym.
Wszystkie pola są obowiązkowe, chyba że zaznaczono inaczej jako opcjonalne.

 1. Completed: Step 1 of 2 01
 2. Current: Step 2 of 2 02

Wielkość firmy

Roczny obrót Twojej firmy w mln zł.

Sektor, w którym działasz

Rynki ważne dla Twojej działalności

Którymi rynkami międzynarodowymi jesteś zainteresowany?

RTCDodajInteresyBiznesowe

Nie zamieszczaj tutaj informacji poufnych, takich jak informacje o Twoim koncie bankowym.
Wszystkie pola są obowiązkowe, chyba że zaznaczono inaczej jako opcjonalne.

Business size

Roczny obrót Twojej firmy w mln zł.

Sektor, w którym działasz

Rynki ważne dla Twojej działalności

Którymi rynkami międzynarodowymi jesteś zainteresowany?

Jeśli chcesz, skontaktujemy się z Tobą

 • Przykro nam

Wystąpił problem

Nie udało nam się wysłać Twojej wiadomości. Spróbuj ponownie później lub zadzwoń do nas

+48 22 354 05 00

Jeśli chcesz, skontaktujemy się z Tobą

 • Dziękujemy

Będziemy w kontakcie

Doradcy bankowi HSBC Poland zadzwonią do Ciebie w ciągu trzech dni roboczych.

Twoje interesy

 • Nazwa firmy:
 • Obrót
 • Sektor:
 • Lokalizacja:
 • Rynki międzynarodowe:

RTCDodajInteresyBiznesowe

Nie sprzedamy Twoich danych i nie będziemy ich niewłaściwie wykorzystywać. Przeczytaj o tym jak posługujemy się szczegółowymi informacjami o Tobie w naszej polityce cookies.

Opuszczasz stronę HSBC CMB.

Pamiętaj o tym, że polityka witryn zewnętrznych może być inna niż zasady i warunki oraz polityka prywatności obowiązujące na naszej witrynie. Następna strona zostanie otwarta w nowym oknie lub na nowej karcie przeglądarki.

Opuszczasz stronę HSBC CMB.

Pamiętaj o tym, że polityka witryn zewnętrznych może być inna niż zasady i warunki oraz polityka prywatności obowiązujące na naszej witrynie. Następna strona zostanie otwarta w nowym oknie lub na nowej karcie przeglądarki.