• Innowacja i transformacja
    • Wdrożenia cyfrowe

Banki centralne tworzą cyfrowe waluty

  • Artykuły

James Pomeroy
Globalny ekonomista, HSBC

Koronawirus przyspieszył proces odchodzenia przez świat od gotówki. Obecnie banki centralne rozważają tworzenie cyfrowych wersji banknotów i monet znajdujących się w naszych portfelach. W 2021 roku Szwecja i Chiny kontynentalne mogą wprowadzić do obrotu cyfrowe waluty banków centralnych (ang. central bank digital currency, CBDC).

Nie są to kryptowaluty czy jednostki rodem z gier wideo, lecz środki płatnicze omawiane przez wiele banków centralnych, w tym Rezerwę Federalną Stanów Zjednoczonych, Bank Anglii, Europejski Bank Centralny czy Bank Japonii. Razem z Bankiem Rozrachunków Międzynarodowych, czyli swoistym bankiem centralnym dla banków centralnych, nakreślilipodstawowe zasady i cechy CBDC.

Zastanawiają się, czy pieniądz papierowy realizuje podstawową rolę banku centralnego, tj. zapewnienie powszechnie akceptowanego i łatwo dostępnego środka płatniczego.

Waluty cyfrowe (czas 3:12) James Pomeroy opowiada o tym, dlaczego banki centralne szukają alternatyw dla gotówki.

Mówiąc najprościej, CBDC to waluta emitowana przez bank centralny, ale wyłącznie w formie cyfrowej. Może funkcjonować razem z banknotami i monetami, lecz oferuje formę płatności cyfrowej obsługiwaną przez bank centralny, dostępną dla wszystkich i powszechnie akceptowaną.

Nadal jednak wiele pytań pozostaje bez odpowiedzi. Czy banki komercyjne pełniłyby funkcje pośredników, czy może firmy i konsumenci dysponowaliby bezpośrednim rachunkiem w banku centralnym? Czy wszystkie transakcje musiałyby być zatwierdzane przez sieć z wykorzystaniem technologii rozproszonego rejestru, czy też bank centralny prowadziłby rejestr główny? Czy własność byłaby związana z tożsamością, a transakcje byłyby uwierzytelniane poprzez poświadczenie tożsamości? Czy cyfrowa waluta byłaby w stanie obsługiwać płatności transgraniczne, czy może umożliwiłaby wyłącznie przelewy krajowe?

Choć nie osiągnięto jeszcze wspólnego porozumienia, globalne programy pilotażowe mogą wyznaczyć nowe międzynarodowe standardy.

Banki centralne starają się zapewnić, że cyfrowe waluty nie zaszkodzą stabilności pieniężnej ani finansowej, będą opierać się na jasno wyznaczonych ramach prawnych, zwiększą innowacyjność i wydajność oraz zaoferują wygodę przy minimalnych lub zerowych kosztach dla użytkowników końcowych. Koszty płatności detalicznych pochłaniają obecnie od 0,5 do 0,9% potencjału gospodarczego. Transakcje z użyciem CBDC byłyby natomiast sprawne i bezpłatne.

Cyfrowe waluty banku centralnego

Cyfrowe alternatywy dla gotówki zyskują na popularności – i mogą zmienić sposób działania systemu finansowego.

Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj pełny raport na stronie internetowej HSBC Global Research

Przewiduje się też inne korzyści gospodarcze. Na całym świecie ponad 1,7 mld osób nie korzysta z usług bankowych. Rachunki CBDC mogłyby być powiązane z portfelami w telefonach komórkowych, przyczyniając się do integracji finansowej na rynkach wschodzących.

Jednakże wpływ CBDC na politykę pieniężną zależy po części od płatności potencjalnych odsetek. Jeśli funkcjonowałyby tak jak pieniądze papierowe, tzn. nie przynosiłyby zysku, spowodowałyby problemy dla banków centralnych, które obecnie rozważają wprowadzenie ujemnych stóp procentowych. Wypłata odsetek ułatwiłaby natomiast rozszerzenie obranej polityki pieniężnej na większą sferę gospodarczą.

Ale bez względu na to, dane transakcyjne umożliwiłyby bankom centralnym i rządom monitorowanie swoich gospodarek w czasie rzeczywistym i dostosowywanie swoich polityk fiskalnych czy pieniężnych.

Według Banku Rozrachunków Międzynarodowych 10% banków centralnych uważa, że prawdopodobnie wyemitują CBDC w ciągu trzech lat, a 20% twierdzi, że stanie się to w perspektywie sześciu lat. Na Ukrainie, w Południowej Korei, Islandii i Tajlandii już teraz realizowane są projekty pilotażowe. W Kanadzie, Brazylii i Kambodży trwa natomiast opracowywanie koncepcji. Na dwóch wyspach archipelagu Bahamów trwają testy cyfrowej waluty Sand Dollar, której nośnikiem są karty płatnicze.

W państwach o dużej gospodarce szwedzki Riksbank oraz Bank Ludowy Chin prowadzą najbardziej zaawansowane prace nad stworzeniem CBDC. Wygląda na to, że propozycje opracowane przez co najmniej jedną z tych instytucji zostaną wprowadzone w życie jeszcze w 2021 roku. Niektóre inne kraje pozostają daleko w tyle, lecz gdy tylko któryś bank centralny w dowolnym miejscu świata znajdzie nadające się do zastosowania rozwiązanie, pozostałe instytucje mogą bardzo szybko je wdrożyć.

Pomoc

Skontaktuj się z nami, by poznać nasze rozwiązania bankowe oraz dowiedzieć się, jak możemy pomóc Twojej firmie