• Innowacja i transformacja
    • COVID-19

Obecne wyzwania oznaczają przyszłe możliwości dla przedsiębiorstw międzynarodowych w Europie

  • Artykuły

Jeroen Bakhuizen
Global Co-Head, International Subsidiary Banking, Managing Director, HSBC

Jeroen Bakhuizen (jeden z dyrektorów generalnych International Subsidiary Banking, dyrektor zarządzający HSBC) omawia wyzwania, przed jakimi stoją dziś międzynarodowe firmy w związku z globalną pandemią i jej skutkami ekonomicznymi oraz konsekwencjami Brexitu. Dowiedz się, jak HSBC może Ci pomóc już dziś.

Bankowość korporacyjna dla międzynarodowych firm to coś, co leży u podstaw naszej działalności w HSBC. Dlatego też nie dziwi fakt, że HSBC był najcenniejszą marką bankową w Europie w lutym 20201 roku. Jesteśmy na szczycie listy banków europejskich nie tylko pod względem wartości marki, ale także pod względem sumy aktywów i kapitalizacji rynkowej. Wartość marki pokazuje naszą siłę jako partnera dla firm; jest również wynikiem wieloletniej pracy dla naszych klientów, budowania relacji w 20 krajach regionu.

Międzynarodowe firmy potrzebują partnera w zakresie bankowości korporacyjnej, który pomoże im usprawnić działalność poprzez udoskonalenie zarządzania środkami finansowymi, optymalizację kapitału obrotowego, ocenę odpowiedniego zapotrzebowania na finansowanie, zarządzanie ryzykiem oraz, przede wszystkim, będzie cenionym i zaufanym doradcą. Rola ta jest tym ważniejsza, że niepewność geopolityczna, Brexit i Covid-19 działają jak siły destabilizujące i dają firmom więcej powodów do zmartwień.

Dostrzeganie szans w Brexicie

Wyzwania związane z Brexitem stwarzają również ogromne możliwości, ponieważ korporacje na nowo rozważają swoje podejście w regionie. W 2019 r. UE miała drugi co do wielkości udział w światowym eksporcie i imporcie towarów, odpowiadający 15,4% globalnej wartości całkowitej2. Niedawne umowy handlowe z Wietnamem w 2015 r., Kanadą w 2016 r. i Japonią w 2019 r. sygnalizują gotowość do wspierania wolnego i sprawiedliwego, opartego na regułach handlu w regionie. Pytanie, jakie stoi teraz przed firmami, brzmi: jak najlepiej wykorzystać te możliwości?

HSBC będzie nadal wspierać przedsiębiorstwa w zarządzaniu i rozwoju ich działalności — ale po Brexicie kluczowe będzie udostępnienie im naszej oferty bez względu na miejsce prowadzenia działalności. Nasza powszechna obecność i nasi pracownicy w kluczowych miejscach regionu oznaczają, że jesteśmy w stanie wspierać firmy niezależnie od tego, czy działają one poza UE czy Wielką Brytanią, czy są importerami czy eksporterami.

Jesteśmy w stanie zmaksymalizować naszą ofertę w oparciu o istniejące silne i ugruntowane przepływy handlowe, takie jak między USA a Europą, Azją Południowo-Wschodnią a Europą, Indiami a Europą lub odwrotnie.

Nasza obecność w przypadku przedsiębiorstw prowadzących wymianę handlową z Europą pozostanie kluczowym elementem naszych wysiłków i jesteśmy w nią mocno zaangażowani. W Europie jesteśmy fizycznie obecni na 20 rynkach, aby wspierać firmy w kraju i w całym regionie. Aktywnie pomagamy nawiązywać kontakty między klientami, poznawać potencjalnych partnerów biznesowych i pomagać im w zakładaniu działalności w nowych krajach.

Realia związane z Brexitem są takie, że niektóre przepływy handlowe ulegną zmianie i ewolucji, ale postrzegamy naszą rolę jako podmiot pomagający, który nadal będzie wspierał firmy w prowadzeniu działalności zarówno w Europie, jak i poza nią. Pod żadnym pozorem nie należy lekceważyć Wielkiej Brytanii jako dużego partnera handlowego. Według brytyjskiego Krajowego Urządu Statystycznego całkowity handel Wielkiej Brytanii wzrósł o 4,8% do 1407,3 mld funtów w 2019 r., a nieco mniej niż połowa rocznego handlu kraju odbywa się z UE3.

Prace nad dostosowaniem się do Brexitu trwają już od dłuższego czasu. Zarówno firmy, jak i banki musiały zastanowić się nad tym, jakie są ich poszczególne propozycje. W przypadku niektórych z nich odpowiedzią było przeniesienie operacji z Wielkiej Brytanii do UE. Przedsiębiorstwa muszą również rozważyć, czy w przyszłości będą potrzebowały odrębnego zaplecza skarbowego dla Wielkiej Brytanii, jeśli prowadzą działalność zarówno w tym kraju, jak i w UE.

HSBC jest obecny w większości krajów Europy od wielu dziesięcioleci, a w niektórych od ponad wieku. Zdecydowaliśmy się na dwa centralne ośrodki HSBC, jeden w Wielkiej Brytanii, drugi we Francji. Jest to zmiana zgodna z potrzebami klientów, a co ważne, mamy zestawienia bilansowe i wszystkie propozycje produktowe w tych dwóch ośrodkach.

Jesteśmy również w stanie dostosować naszą ofertę do lokalnego popytu i reinwestować tam, gdzie jest to konieczne, aby sprostać zmieniającym się potrzebom naszych klientów.

Wykorzystanie potęgi technologii

Kolejnym filarem naszej oferty jest dostarczanie nowoczesnej platformy bankowości internetowej wspierającej funkcjonalność biznesową. Nasza platforma, HSBCnet, jest ofertą globalną i posiada ogromne wsparcie technologiczne. Za pomocą HSBCnet jest możliwość dostępu do naszego globalnego pakietu produktów i usług — szerokiej gamy rozwiązań, które stanowią wartość dodaną dla naszych klientów.

Jednym z największych atutów platformy HSBCnet jest przejrzystość, jaką zapewnia system naszym użytkownikom. Wielokrotnie przekonaliśmy się, że w momentach niestabilności lub zmian jest to coś, co klienci bardzo cenią. Przykładowo, zapewniając dostęp do aktualnych informacji o saldach na rachunkach, przedsiębiorstwa mogą podejmować świadome decyzje dotyczące swoich możliwości i najlepszych kolejnych kroków.

Wartość naszej sieci, lokalnej obecności i ludzi

Obecnie bardziej niż kiedykolwiek ważne jest, abyśmy byli w stanie wspierać naszych klientów biznesowych. Robimy to dobrze, mając silny lokalny wpływ, który jest wspierany przez naszą globalną obecność. Oferując nasze usługi wykorzystujemy wieloletnie doświadczenie w bankowości w Europie, zrozumienie regulacji i sposobów prowadzenia biznesu, jak również wiedzę regionalnego i globalnego zespołu ekspertów.

Nasz bank nie jest jedynie budynkiem. Jest to ceniona usługa, którą tworzy siła naszego zespołu. Relacje oraz partnerstwo pomiędzy firmami a naszymi ekspertami są kluczem do budowania zaufania i zaangażowania. W ten sposób budujemy lokalną wiedzę i doświadczenie. Te wnioski dotyczące rynków i branż są następnie wykorzystywane do udoskonalania i dopracowywania naszych usług.

Przedsiębiorstwa międzynarodowe stoją dziś przed wieloma wyzwaniami, od globalnej pandemii i jej skutków gospodarczych po konsekwencje Brexitu. W przyszłości pojawi się więcej wyzwań, takich jak wpływ zmian klimatycznych, które możemy zacząć przewidywać, oraz innych, których nie możemy jeszcze odgadnąć. W związku z tym firmy potrzebują silnego partnera bankowego, dysponującego wiedzą i możliwościami, które wynikają z faktu, że jest to instytucja bankowa o długiej tradycji i globalnej obecności.

Niezależnie od wyzwań, HSBC chciałby być Twoim partnerem oferującym odpowiednie usługi we właściwym miejscu, aby wspierać Twój międzynarodowy biznes dziś i jutro.

Pomoc

Skontaktuj się z nami, by poznać nasze rozwiązania bankowe oraz dowiedzieć się, jak możemy pomóc Twojej firmie