• Innowacja i transformacja
    • COVID-19

Europejskie firmy skupiają się na odporności biznesowej z myślą o przyszłym wzroście

  • Artykuły

Europejskie przedsiębiorstwa coraz bardziej koncentrują się na odporności biznesowej, aby zadbać o poprawę sytuacji i wzrost w 2021 roku.

Najnowszy raport HSBC Navigator, na potrzeby którego przebadano ponad 10 tys. firm działających na 39 rynkach, pokazuje, że liderzy biznesowi prowadzą swoje organizacje w kierunku większej odporności biznesowej (ang. business resilience). Bardziej rygorystyczna kontrola łańcucha dostaw, większy nacisk na zrównoważony rozwój oraz dywersyfikacja produktów i usług odgrywaja ważną rolę w możliwościach rozwoju zarówno w 2021 roku, jak i w dalszej perspektywie

13 spośród badanych rynków znajduje się w Europie. Jest to zatem drugi co do wielkośći region ujęty w badaniu. Podobnie jak w pozostałej części świata, około trzech piątych europejskich przedsiębiorstw stara się przystosować do zmieniającego się środowiska. Część firm przeżywa rozkwit, natomiast część wskazuje, że stara się przetrwać z dnia na dzień.

Około jednej trzeciej podmiotów w Polsce (35%), we Włoszech (33%), w Szwecji (32%) i w Niemczech (32%) uważa, że radzą sobie znakomicie. Są to najwyższe poziomy odnotowane w Europie. Na przeciwległym biegunie mamy około jednej czwartej podmiotów w Belgii (27%), Wielkiej Brytanii (23%) i w Holandii (22%), które starają się przetrwać każdy kolejny dzień.

Nie powinno dziwić, że w porównaniu do ubiegłorocznego raportu mamy do czynienia z większą skłonnością do pesymizmu na wszystkich rynkach. Ponad dwie trzecie europejskich firm nie oczekuje powrotu do poziomów rentowności sprzed pandemii COVID-19 aż do końca 2022 roku. 27% podmiotów twierdzi, że uda im się to osiągnąć do końca bieżącego roku.

Najbardziej dynamicznego powrotu do normalności do końca 2022 roku oczekuje się we Włoszech (78%), w Rosji (77%) i w Hiszpanii (74%), co nieco wykracza poza średnią wynoszącą 73%. Oczekiwania związane z ożywieniem gospodarczym skupiają się na kilku aspektach rozwijania odporności biznesowej

Optymalizacja łańcuchów dostaw

W obliczu wzrostu kosztów, ograniczeń w transporcie i przemieszczaniu się oraz nieprzewidywalnego charakteru krajowych środków ochrony zdrowia, optymalizacja łańcucha dostaw stała się głównym zmartwieniem praktycznie wszystkich europejskich firm. W związku z tym 95% podmiotów musiało w ostatnim roku wprowadzić zmiany. Jedną czwartą tych zmian wprowadzono z myślą o odporności operacyjnej dostawców.

Wybór dostawców w oparciu o odporność operacyjną i ich zdolność do szybkiego i niezawodnego realizowania dostaw wymieniano wśród natychmiastowych priorytetów inwestycyjnych firm starających się przystosować swoje łańcuchy dostaw.

Duża liczba europejskich przedsiębiorstw starała się zadbać o wzmocnienie łańcucha dostaw poprzez dywersyfikację i zmniejszenie liczby dostawców mniej więcej w takich samych proporcjach: 21% podmiotów uciekało się do dywersyfikacji, natomiast 20% do zmniejszenia liczby dostawców. Oba podejścia wykazują tendencję do większej analizy poszczególnych etapów łańcucha dostaw oraz planowania różnych scenariuszy, czy to korzystania z mniejszej liczby niezawodnych dostawców, czy poszerzenia opcji awaryjnych.

Napędzanie zrównoważonego rozwoju

Zdecydowana większość, tj. ponad cztery piąte (81%) europejskich firm uważa, że istnieje szansa na wzrost sprzedaży dzięki większemu naciskowi na zrównoważony rozwój. Przedsiębiorstwa wskazywały wiele obszarów, na których warto się koncentrować, takich jak promowanie dobrostanu pracowników, nowych sposobów pracy i poprawy reputacji. W porównaniu z 2019 rokiem więcej firm mierzy zrównoważony rozwój środowiskowy i społeczny. 44% podmiotów uważa, że odpowiedzialność środowiskowa i społeczna mają kluczowy wpływ na „pomyślną działalność w przyszłości”.

Jedna trzecia przedsiębiorstw stwierdziła również, że zrównoważony rozwój środowiskowy i etyczny znajdują się wśród priorytetów pobudzania rozwoju i zwiększenia popytu w 2021 roku.

Wystarczy spojrzeć na ogromny wzrost aktywności spółek w obszarze, który nazywamy gospodarką realną. Co do emitentów obligacji zielonych, zwłaszcza w Europie, inwestorzy chcą coraz częściej inwestować w firmy, które utrwalają w swojej ogólnej strategii kwestie środowiskowe, społeczne i zarządcze (ang. Environmental, Social and Governance, ESG) oraz zrównoważony rozwój. W HSBC zaobserwowaliśmy, że firmy, które uwzględniły te wskaźniki w swoich strategiach, odnotowują większą stopę wzrostu dla inwestorów

Alan Duffy | Dyrektor Generalny I Dyrektor Ds. Bankowości, HSBC Ireland

Dywersyfikacja produktów i usług

45% przedsiębiorstw w Europie zamierza zwiększyć inwestycje w poziom satysfakcji klientów, a 42% ma zamiar dalej inwestować w technologię oraz innowacyjność produktów, w celu pozyskania nowych klientów i zwiększenia popytu. Podnoszenie kwalifikacji kadr było również priorytetem dla firm chcących poprawić odporność poprzez innowację (38%).

Dziewięć na dziesięć niemieckich podmiotów biorących udział w badaniu twierdziło, że były w pewnym stopniu przygotowane na wyzwania ostatnich sześciu miesięcy. We Francji wskaźnik ten wyniósł 80%1.

Wynika to z faktu, że na przestrzeni kilku ostatnich lat przedsiębiorstwa w obu krajach podejmowały kroki na rzecz zwiększenia elastyczności i odporności biznesu. Nie chodzi tu wyłącznie o poprawę wyników finansowych Firmy w Niemczech i we Francji skoncentrowały się na inwestycjach w technologie oraz dywersyfikację produktów i rynków

Andy Wild | Dyrektor Ds. Bankowości Komercyjnej W Europie

Dla przedsiębiorstw, które już prognozują wzrost, największym czynnikiem napędowym było przystosowanie się do zmieniającego się popytu poprzez wprowadzenie nowych produktów i usług. Poprawa wewnętrznej wydajności, wykorzystanie technologii i motywowanie pracowników również stanowiły kluczowe obszary pomagające sprostać popytowi w bieżącym roku.

I choć proaktywne usprawnienie ofert produktów i usług stanowi priorytet, towarzyszy mu chęć zwiększenia wydajności poprzez defensywne cięcie kosztów i lepsze zarządzanie przepływami pieniężnymi. Pomimo że 30% przedsiębiorstw przewiduje wysoki poziom wzrostu, chcą skupić się na ograniczeniu kosztów. 37% firm, których przewidywania są mniej optymistyczne, deklaruje to samo

Dwie piąte przedsiębiorstw w Europie uważa, że ogólna odporność na przyszłe zmiany będzie zależeć od innowacyjności, wszechstronności oraz odpowiedzialności społecznej i środowiskowej.

Istnieje wiele obszarów, które budzą niepokójeuropejskich firm. Jednakże zarówno dla tych przedsiębiorstw, które optymistycznie postrzegają przyszły wzrost, jak i tych, które starają się przeczekać burzę, odporność biznesowa odegra wiodącą rolę w nadchodzącym roku.

Pełną treść wyników raportu HSBC Navigator Europe Report 2021 można znaleźć tutaj.

1Ankieta w sprawie odporności przeprowadzona przez bank HSBC (maj 2020)

Pomoc

Skontaktuj się z nami, by poznać nasze rozwiązania bankowe oraz dowiedzieć się, jak możemy pomóc Twojej firmie