• Innowacja i transformacja
  • COVID-19

Droga do globalnego powrotu do normalności po COVID

 • Artykuły

Zrównoważony rozwój i technologia są kluczem do odbicia się firm - takie informacje można znaleźć w naszym corocznym badaniu Navigator.

Przedsiębiorstwa na całym świecie będą potrzebowały lat, aby uporać się z konsekwencjami COVID-19. Jednak niektóre sektory — głównie te skoncentrowane bardziej na technologii cyfrowej i internetowej — zrobią to znacznie szybciej niż inne.

To jeden z kluczowych wniosków płynących z naszego corocznego raportu Navigator Commercial Banking (CMB) w ramach, którego ankietowaliśmy ponad 10 000 firm w 39 krajach i terytoriach.

Przystosowanie do nowego środowiska (czas trwania 1:39) Jak pokazuje badanie Navigator, firmy ewoluują i wprowadzają innowacje w odpowiedzi na COVID-19 Transcript (PDF 108KB)

Niemal połowa z nich spodziewa się powrotu do rentowności sprzed COVID do końca 2021 roku. Osiem procent z nich jest już bardziej dochodowych niż przed wybuchem pandemii.

Jednak prawie jedna trzecia firm spodziewa się, że odzyskanie pozycji utraconej podczas pandemii potrwa do końca 2022 roku. Nieco ponad 10 procent uważa, że będzie to rok 2023, a 6 procent twierdzi, że 2024 lub jeszcze później.

Z naszego badania wynika, że kluczowe znaczenie mają zrównoważony rozwój i technologia:

 • W wyniku pandemii szybko rozwijające się firmy realizują obecnie większość swojej sprzedaży online
  • 32 procent z nich oczekuje, że poprawa efektywności oparta na technologii będzie motorem ożywienia gospodarczego
  • 88 procent planuje w przyszłym roku inwestycje w narzędzia i platformy cyfrowe
  • 33 procent już wprowadziło innowacje oraz nowe produkty i usługi
 • 86 procent firm uważa, że poprawa wyników w zakresie zrównoważonego rozwoju pomoże zwiększyć sprzedaż, a trzy na cztery wyznaczyły cele w zakresie ochrony środowiska, spraw społecznych i zarządzania (ESG)
 • 90 procent planuje podnosić kwalifikacje pracowników i inwestować w ich komfort pracy

Jak przetrwać burzę

Barry O’Byrne, dyrektor generalny Global Commercial Banking, HSBC, powiedział: „Przedsiębiorstwa wykazały się niezwykłą odpornością na zawirowania wywołane przez COVID-19”.

„Stoją w obliczu tej samej burzy, ale nie znajdują się w jednej łodzi. Różne sektory stoją przed wyjątkowymi wyzwaniami i widzimy, że to kształtuje decyzje o inwestowaniu, wdrażaniu technologii i ukierunkowaniu przyszłego wzrostu”.

„Każde z nich zdaje sobie sprawę, że odpowiedzialność, elastyczność i reputacja są podstawą długoterminowego sukcesu. Osiągnięcie tego celu jest wyzwaniem, ale potencjalne korzyści handlowe i społeczne są ogromne”

Z badanych przez nas firm z obu Ameryk, Azji i Pacyfiku, Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki Południowej wynika, że największy optymizm co do wzrostu sprzedaży wykazują firmy farmaceutyczne, reklamowe i public relations, a w dalszej kolejności przedsiębiorstwa z branży energetycznej, chemicznej i usług technologicznych. Mniejszy optymizm panuje w sektorach: motoryzacyjnym, edukacji, telekomunikacji i turystyki.

Chociaż połowa firm spodziewa się, że handel transgraniczny stanie się trudniejszy w następstwie pandemii, ich zaangażowanie w poszukiwanie międzynarodowych możliwości wydaje się nie słabnąć.

 • Trzy czwarte jest pozytywnie nastawionych do możliwości w handlu międzynarodowymo w ciągu najbliższych dwóch lat
 • 30 procent uważa, że handel międzynarodowy promuje pozytywne efekty społeczne poprzez pobudzanie lokalnych gospodarek, a 24 procent twierdzi, że wspiera on rozwój lokalnej infrastruktury

Firmy przekształcają swoje łańcuchy dostaw poprzez:

 • Dywersyfikację dostawców (28 procent) zamiast ich ograniczania (20 procent)
 • Działanie bardziej regionalne — 40 procent skupia się na dostawcach w swoim regionie. Chiny kontynentalne wyprzedziły w tym roku USA jako główne zagraniczne źródło zaopatrzenia dla firm z regionu Azji i Pacyfiku.

W poszukiwaniu możliwości

Nasz raport Navigator 2020 objął swoim zasięgiem ponad 10 000 ankietowanych firm w 39 krajach i terytoriach. Wyniki dostarczają informacji dotyczących krótko- i długoterminowych zmian wprowadzanych przez firmy w celu wykorzystania pojawiających się możliwości.

Uzyskaj dostęp do pełnego raportu na stronie Navigator

Obejrzyj nasze wydarzenie na żywo na LinkedIn, aby dowiedzieć się, jak firmy będą się rozwijać po 2020 roku

Pomoc

Skontaktuj się z nami, by poznać nasze rozwiązania bankowe oraz dowiedzieć się, jak możemy pomóc Twojej firmie