• Zrównoważony rozwój
    • Zrównoważony rozwój

Kluczowa dekada dla finansowania działań związanych z klimatem

  • Artykuły

W okresie ostatnich pięciu lat od zawarcia porozumienia paryskiego bank HSBC odgrywał kluczową rolę w zapewnianiu dostępu do zrównoważonego finansowania klientom pragnącym wdrażać bardziej ekologiczne praktyki biznesowe.

Jednakże jak mówi Noel Quinn, dyrektor zarządzający grupy, nadchodzą większe zmiany, ponieważ transformacja ku ogólnoświatowej gospodarce niskoemisyjnej przekształca dalsze gospodarki.

Podczas zeszłomiesięcznego wydarzenia Bloomberg New Economy Forum stwierdził: „Na przestrzeni kolejnych 10–20 lat przewiduję duże zmiany związane z planem środowiskowym. Widzę tu szansę dla wszystkich obszarów naszej branży”.

Niedawno ogłoszona przełomowa strategia klimatyczna banku obejmuje cel w postaci zapewnienia od 750 mld do 1 bln USD na potrzeby zrównoważonego finansowania i inwestycji do 2030 roku.

Uwzględnia to wsparcie dla klientów z sektorów o wysokich poziomach emisji (np. chemia i lotnictwo), aby umożliwić im długofalowe, złożone zmiany niezbędne do dekarbonizacji na przestrzeni czasu. Według Noela Quinna niesienie pomocy takim przedsiębiorstwom jest ważną częścią globalnego przeciwdziałania zmianom klimatycznym.

Dodaje: „Najskuteczniejszym sposobem pomocy ogólnoświatowej gospodarce w osiągnięciu neutralności emisyjnej jest wsparcie sektorów o wysokich poziomach emisji w odejściu od starych technologii na rzecz nowych rozwiązań”.

„Cały sektor finansowy musi nawiązać współpracę partnerską z tymi gałęziami przemysłu, aby pomóc im odnaleźć drogę do niskoemisyjnej przyszłości oraz chronić i tworzyć wiele tysięcy miejsc pracy w trakcie tego procesu”.

W ostatnim czasie bank HSBC wspomógł dwa pionierskie projekty obligacji dla klientów z sektorów o wysokich poziomach emisji. Pierwszy na świecie sukuk transformacyjny (certyfikat inwestycyjny) ma pomóc dużym liniom lotniczym zmniejszyć emisję dwutlenku węgla swojej floty statków powietrznych. Pierwsze obligacje związane ze zrównoważonym rozwojem w sektorze materiałów budowlanych obejmują zobowiązanie producenta cementu do zmniejszenia intensywności emisji swoich produktów do 2030 roku.

Poniżej dowiesz się więcej, dlaczego finansowanie transformacji jest niezbędne, oraz poznasz najważniejsze wydarzenia związane ze zrównoważonym finansowaniem zapewnianym przez bank HSBC w ostatnich pięciu latach.

Nasze osiągnięcia w walce ze zmianami klimatu

2015

  • HSBC France emituje pierwsze ekologiczne obligacje grupy, gromadząc 500 mln EUR na projekty poświęcone energii odnawialnej, ekologicznym budynkom i zrównoważonemu zarządzaniu odpadami

2016

  • Z naszą pomocą Polska wyemitowała pierwsze na świecie zielone obligacje skarbowe, gromadząc 750 mln EUR na korzystne dla środowiska projekty
  • Dołączyliśmy do grupy zadaniowej TCFD (ang. Task Force on Climate-related Financial Disclosures), aby pomóc opracować dobrowolne wytyczne zachęcające przedsiębiorstwa do publikowania informacji o zagrożeniach związanych z klimatem, z jakimi muszą się mierzyć

2017

  • Zobowiązujemy się do zapewnienia 100 mld USD na potrzeby zrównoważonego finansowania i inwestycji do 2025 roku
  • Emitujemy pierwsze na świecie zrównoważone obligacje firmowe, gromadząc 1 mld USD na projekty przyczyniające się do realizacji celów zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych
  • Dołączamy do grupy RE100, która zrzesza przedsiębiorstwa zobowiązujące się pozyskiwać 100% energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Planujemy zrealizować ten cel do 2030 roku

Powiadomienia dotyczące analiz i najnowszych trendów

Zarejestruj się, aby otrzymywać informacje i analizy dotyczące najnowszych trendów od kadry kierowniczej, ekonomistów i ekspertów HSBC – bezpośrednio na swoją skrzynkę e-mail.

Pomoc

Skontaktuj się z nami, by poznać nasze rozwiązania bankowe oraz dowiedzieć się, jak możemy pomóc Twojej firmie