• Zrównoważony rozwój
    • Zrównoważony rozwój

Wyjaśnienie planu klimatycznego HSBC

  • Artykuły

W październiku 2020 roku bank HSBC stworzył ambitny plan priorytetowego traktowania zrównoważonego finansowania i inwestycji w globalną transformację na rzecz gospodarki bezemisyjnej. W niniejszym artykule przedstawiamy szczegóły tego planu.

Dlaczego bank ma swój plan klimatyczny?

Porozumienie paryskie podpisane przez światowych przywódców w 2015 roku, wyznaczyło cel ograniczenia wzrostu temperatury planety do mniej niż 2°C w stosunku do poziomu sprzed epoki przemysłowej, do 2050 roku. Osiągnięcie tego celu wymaga wkładu ze strony wszystkich organizacji na świecie.

Jako bank służymy wsparciem. W największym stopniu możemy pomóc, ułatwiając klientom przejście na produkcję o obniżonej emisji dwutlenku węgla w drodze finansowania i inwestycji.

Chcemy być wiodącym bankiem wspierającym globalną gospodarkę w przechodzeniu ku neutralności emisyjnej. Mówiąc o neutralności emisyjnej (net zero), mamy na myśli obniżenie emisji do atmosfery przy jednoczesnym zwiększeniu pochłaniania dwutlenku węgla z atmosfery. Ma to zapewnić równowagę, która będzie nie tylko chronić planetę, ale też stworzy zrównoważoną i dobrze rozwijającą się globalną gospodarkę.

Nasz międzynarodowy zasięg i globalna sieć klientów, pozwala nam kształtować i wpływać na fundamentalne zmiany. Od ponad 150 lat zapewniamy naszym klientom i społecznościom dostęp do rozmaitych możliwości. Osiągnięcie neutralności emisyjnej jest olbrzymią szansą, jaką świat musi wykorzystać.

Jakie trzy elementy tworzą plan klimatyczny banku?

Istotą naszego planu jest chęć dostosowania finansowanych przez nas emisji – tzn. emisji wytwarzanych przez klientów z naszego portfela – do celu neutralności emisyjnej zawartego w porozumieniu paryskim do 2050 roku lub wcześniej. Aby zapewnić realizację obranego celu, stworzymy jasne i mierzalne sposoby obniżania finansowanych emisji. Wykorzystamy do tego narzędzie PACTA (ang. Paris Agreement Capital Transition Assessment Tool).

Najważniejszą rzeczą, jaką możemy zrobić, jest wsparcie obniżenia emisji dwutlenku węgla przez klientów poprzez finansowanie tej transformacji. Polega ono na udzielaniu finansowania przedsiębiorstwom o wysokich poziomach emisji, aby mogły podjąć działania czyniące je bardziej zrównoważonymi środowiskowo na przestrzeni czasu. Naszą ambicją jest zapewnienie finansowania i inwestycji w wysokości od 750 mld do 1 bln USD na przestrzeni następnych dziesięciu lat. Środki te trafią do klientów ze wszystkich sektorów i wspomogą ich stopniową dekarbonizację.

Najważniejszą rzeczą, jaką możemy zrobić, jest wsparcie obniżenia emisji dwutlenku węgla przez finansowanie transformacji

Dajemy przykład, wyznaczając sobie cel osiągnięcia neutralności emisyjnej w ramach własnej działalności do 2030 roku lub wcześniej. Współpracujemy też z dostawcami nad realizacją tego samego założenia w naszym łańcuchu dostaw. Wiele naszych działań będzie opierać się na dokonaniach z ostatnich lat. Posłużą one do ograniczenia emisji dwutlenku węgla i zmniejszenia naszego wpływu na środowisko.

Aby przyspieszyć globalną transformację ku neutralności emisyjnej, chcemy również zaoferować szereg rozwiązań klimatycznych. Są to między innymi innowacyjność w obszarze czystych technologii, zrównoważona infrastruktura czy rozwiązania wykorzystujące zasoby naturalne. Aby przeciwdziałać zmianom klimatu, potrzebne są radykalne pomysły. Jednakże przekształcenie koncepcji w realne rozwiązania na globalną skalę wymaga inwestycji i zarządzania.

HSBC sets out net zero ambition

Find out how we plan to help build a thriving low-carbon economy.

Jak HSBC będzie wspierać innowacje w obszarze klimatu?

Kluczowe znaczenie ma rozwój tzw. czystych technologii. Postanowiliśmy powołać specjalną jednostkę do zarządzania funduszem technologicznym venture debt. Będzie on przeznaczony na inwestycje o wartości do 100 mln USD, wspierając firmy tworzące innowacyjne, czyste technologie,.

Wkrótce uruchomimy również program dobroczynny, w ramach którego zamierzamy przekazać 100 mln USD do 2025 roku, na wprowadzenie najlepszych pomysłów na skalę komercyjną, na pokonanie barier w walce ze zmianami klimatu i umożliwiającymi przejście ku neutralności emisyjnej.

Pomożemy przekształcić zrównoważoną infrastrukturę w globalną klasę aktywów, odgrywając kluczową rolę w inicjatywie FAST-Infra (ang. Finance to Accelerate the Sustainable Transition-Infrastructure). Będzie ona polegać na stymulowaniu inwestycji w zrównoważoną infrastrukturę we współpracy z OECD i Grupą Banku Światowego.

Oprócz tego przekształcimy kapitał naturalny w klasę aktywów głównego nurtu w celu ochrony, zabezpieczenia i rozwoju środowiska naturalnego w perspektywie długofalowej.

Czym są rozwiązania wykorzystujące zasoby naturalne?

Zazwyczaj termin ten odnosi się do ochrony i przywracania zasobów naturalnych, takich jak oceany, lasy, gleby i namorzyny, które pochłaniają dwutlenek węgla z atmosfery.

Chcemy pomagać w rozwoju modeli biznesowych i inwestycyjnych dla firm, które poszukują sposobów przywracania i ochrony zasobów naturalnych oraz zarządzania nimi.

Jednym ze sposobów, aby to osiągnąć, jest program Pollination Climate Asset Management realizowany przez HSBC. Podkreśla on skalę naszych ambicji związanych ze wspieraniem transformacji ku neutralności emisyjnej. Nowa spółka joint venture założona wspólnie z firmą Pollination, doradzającą w sprawach klimatu, ma na celu stanie się największym na świecie podmiotem zarządzającym kapitałem naturalnym. Oferuje klientom możliwość inwestowania w projekty wspierające zrównoważoną gospodarkę, np. ekologiczne rolnictwo i rybołówstwo.

Jak bank HSBC pomoże klientom w transformacji?

Będziemy współpracować z naszymi klientami w trakcie realizowanego przez nich procesu obniżania emisji dwutlenku węgla. Na przestrzeni najbliższych dziesięciu lat chcemy przeznaczyć od 750 mld do 1 bln USD na finansowanie transformacji. Oprócz tego będziemy oferować doradztwo ekspertów za pośrednictwem naszego specjalnego Zespołu ds. Rozwiązań Środowiskowych, Społecznych i Zarządczych.

W ubiegłym tygodniu przedstawiliśmy sposób, w jaki pomogliśmy liniom lotniczym Etihad Airways wyemitować pierwszy na świecie sukuk transformacyjny (fundusze gromadzone zgodnie z prawem islamskim). Zgromadzone środki w wysokości 600 mln USD pozwolą spółce zainwestować w energooszczędne samoloty oraz prace badawczo-rozwojowe nad zrównoważonymi paliwami lotniczymi.

Transition finance takes off in the UAE

The world’s first transition sukuk will help cut carbon from the aviation industry – and HSBC is playing a key role.

Jak HSBC może wesprzeć gałęzie przemysłu o wysokich poziomach emisji?

Wiele gałęzi przemysłu o wysokich poziomach emisji – od branży budowlanej po transportową – odgrywa istotną rolę dla gospodarek i społeczeństw. W związku z tym musimy pomóc im dokonać przekształcenia w sposób pozwalający utrzymać stabilność gospodarczą. W tym celu rozszerzamy nasz portfel rozwiązań w zakresie finansowania transformacji, aby nawet sektory o największych poziomach emisji mogły przeprowadzić stopniową dekarbonizację.

W wielu przypadkach przekształcenie nie będzie proste, będzie również wymagać czasu i inwestycji. Z pomocą mogą jednak przyjść nowe technologie. Ostatni raport naszego Centrum Zrównoważonego Finansowania (ang. Centre of Sustainable Finance) opisuje, jak „zielony” wodór mógłby przyczynić się do zmniejszenia emisji w przemyśle chemicznym, hutniczym i cementowym.

Chcemy współpracować z klientami ze wszystkich sektorów, aby opracować specjalne indywidualne rozwiązania pozwalające obniżać emisje, uwzględniając unikalne wyzwania poszczególnych branż, podmiotów oraz ich położenie geograficzne.

Jak HSBC dąży do neutralności emisyjnej w swojej działalności?

Poczyniliśmy już znaczne postępy. Nasze roczne emisje dwutlenku węgla w przeliczeniu na pracownika pełnoetatowego zmniejszyły się do poziomu 1,76 tony w 2020 roku. Oznacza to spadek o blisko 50% w porównaniu z rokiem 2011. Ale musimy zrobić więcej.

Kontynuujemy zmniejszanie naszego wpływu na środowisko poprzez niższe zużywanie energii, papieru i wody, jak również generowanie mniejszej ilości odpadów. W ramach inicjatywy RE100, do której należą wiodące ogólnoświatowe przedsiębiorstwa, zobowiązaliśmy się do 2030 roku nabywać 100% energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.

Ponadto zachęcamy do tego samego klientów i prowadzimy rozmowy z dostawcami nad możliwościami obniżenia ich emisji dwutlenku węgla. Nadszedł czas działania. Wkraczamy w kluczową dekadę zmian. Bank HSBC zobowiązuje się odgrywać w niej wiodącą rolę.

HSBC wyznacza sobie cel polegający na osiągnięciu neutralności emisyjnej

Dowiedz się, jak planujemy pomóc w budowie dobrze prosperującej gospodarki niskoemisyjnej.

Sukces finansowania transformacji w Zjednoczonych Emiratach Arabskich

Pierwszy na świecie sukuk transformacyjny (certyfikat inwestycyjny) pomoże branży lotniczej zmniejszyć emisje dwutlenku węgla – a HSBC odgrywa w tym kluczową rolę.

Czytaj więcej

Providing sustainable finance

We aim to support customers with between USD750 billion and USD1 trillion in sustainable financing and investment by 2030.

Climate solutions and innovation

We are pioneering new financing for nature-based climate solutions, and supporting promising and innovative clean technologies.

Becoming a net zero bank

We are committed to reducing our carbon footprint through our operations, supply chain and financing portfolio.

Pomoc

Skontaktuj się z nami, by poznać nasze rozwiązania bankowe oraz dowiedzieć się, jak możemy pomóc Twojej firmie