• Zrównoważony rozwój
    • Zielona bankowość

Vidrala

  • Artykuły

Firma Vidrala, jako duży producent pojemników szklanych, dostarcza materiały opakowaniowe niektórym z najbardziej znanych europejskich marek oferujących żywność i napoje. Przedsiębiorstwo podjęło stanowcze zobowiązanie na rzecz zrównoważonego rozwoju i pragnie wywrzeć duży wpływ zarówno na swój sektor, jak i na cały świat. W 2020 roku Vidrala była jedną z pierwszych firm w Europie, która zainwestowała w program zielonych depozytów (ang. Green Deposits Scheme) HSBC.

O firmie Vidrala

Vidrala jest firmą oferującą usługi logistyczne oraz opakowania konsumenckie. Spółka produkuje szklane opakowania na żywność i napoje. Przedsiębiorstwo świadczy również szereg usług w zakresie pakowania, w tym rozwiązania logistyczne i rozlewanie napojów. Firma powstała w 1965 roku, a jej siedziba znajduje się w hiszpańskim mieście Llodio.

Vidrala stała się wiodącym producentem opakowań szklanych w Hiszpanii. Przedsiębiorstwo produkuje ponad 10 mln butelek i słoików rocznie. W roku obrotowym 2019 spółka osiągnęła przychód w wysokości 1,010 mld EUR

Wyzwanie

Firma Vidrala przykłada dużą wagę do zrównoważonego rozwoju i uważa, że szkło jest jednym z najbardziej ekologicznych materiałów opakowaniowych. Szkło w 100% nadaje się do recyklingu i jest wytwarzane z powszechnie dostępnych zasobów naturalnych w ramach procesów produkcji, które nie zanieczyszczają środowiska. Ludzie na całym świecie są coraz bardziej świadomi swoich nawyków konsumpcyjnych. Wiąże się to również ze zwracaniem większej uwagi na stosowane opakowania. Firma Vidrala skorzystała więc z możliwości zaoferowania rynkowi bardziej zrównoważonych produktów.

Branża opakowań ma kluczowe znaczenie dla gospodarki o obiegu zamkniętym w Europie. Obecnie poziom recyklingu w tej branży wynosi 76%. Celem jest osiągnięcie wskaźnika 90% do 2030 roku. Ponadto Vidrala zobowiązuje się wspierać realizację celów zrównoważonego rozwoju ONZ,skupiając się w szczególności na przystępnej i czystej energii, godnej pracy i wzroście gospodarczym, odpowiedzialnej konsumpcji i produkcji, działaniach w dziedzinie klimatu i relacjach partnerskich pozwalających osiągać te cele.

I choć Vidrala stoi na czele zrównoważonego rozwoju w swoim sektorze, spółka poszukuje możliwości wywarcia jeszcze większego wpływu wykraczającego poza swoją branżę

Rozwiązanie

Gdy firma Vidrala dowiedziała się o programie zielonych depozytów HSBC, który służy do finansowania projektów ekologicznych, postanowiła na początek zainwestować 5 mln GBP poprzez swoją brytyjską spółkę zależną Encirc. Encirc jest wiodącym producentem opakowań ekologicznych. Ponad 80% klientów tej firmy wymienia dokonania spółki w obszarze zrównoważonego rozwoju jako kluczową dla nich korzyść

Grupa HSBC jest zaangażowana we wspieranie firm pragnących rozwijać się w duchu zrównoważonego rozwoju. Program zielonych depozytów HSBC wpasowuje się w strategię klimatyczną spółki Encirc. Jesteśmy ciekawi, jak ta inwestycja przyczyni się do pomyślnej realizacji rozmaitych projektów ekologicznych w przyszłości

Rory Clarke | Dyrektor Ds. Relacji, HSBC UK

Korzyść

Odsetki z inwestycji firmy Vidrala w program zielonych depozytów służą do finansowania korzystnych dla środowiska projektów i inicjatyw, skupiających się głównie na energii odnawialnej, sprawności energetycznej, kontroli zanieczyszczeń i zachowaniu różnorodności biologicznej. Depozyt jest powiązany ze stopą referencyjną i umożliwia zarówno kapitalizację, jak i częściowe lub pełne wycofanie środków (przy czym wycofanie kapitału podlega 31-dniowemu okresowi wypowiedzenia). Można go również zintegrować z innymi produktami gotówkowymi HSBC.

W ramach rachunku zielonych depozytów Vidrala będzie otrzymywać co kwartał przegląd na poziomie portfela, informujący o sposobie rozłożenia środków na poszczególne zrównoważone projekty. Na dzień 30 września 2020 roku środki zainwestowano w przeważającej mierze w projekty promujące energię odnawialną.

Jesteśmy zachwyceni faktem, że nasza inwestycja w program zielonych depozytów HSBC pozwala wspierać projekty środowiskowe, które nie są bezpośrednio związane z naszą branżą, choć jednocześnie będziemy nadal wspierać zrównoważony rozwójj w naszym własnym sektorze

Fiacre O’donnell, | Dyrektor Ds. Zrównoważonego Rozwoju, Vidrala

Dlaczego warto wybrać HSBC?

HSBC pragnie zrealizować cel w postaci stworzenia bezemisyjnej globalnej gospodarki poprzez instrumenty finansowe. W ramach tego zadania bank zobowiązał się do osiągnięcia do 2030 roku neutralności węglowej w ramach swojej działalności i łańcucha dostaw

Od momentu rozpoczęcia działalności w 1865 roku, HSBC stwarza liczne możliwości dla swoich klientów, społeczności i szerzej pojmowanego społeczeństwa. HSBC angażuje się w tworzenie i promowanie społeczności i gospodarek rozwijających się w oparciu o zrównoważone ekosystemy. I właśnie na tym polega program zielonych depozytów HSBC. Jest to inicjatywa, która daje klientom możliwość inwestowania nadwyżki środków pieniężnych w realizację zobowiązań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Jest to unikatowe rozwiązanie w skali Europy.

HSBC zobowiązuje się tworzyć przyszłość, w której odporność, mobilność społeczna i środowisko są traktowane priorytetowo na takim samym poziomie, jak rozwój gospodarczy. Jak możemy Tobie pomóc? Już dziś dowiedz się więcej na temat programu zielonych depozytów HSBC

Pomoc

Skontaktuj się z nami, by poznać nasze rozwiązania bankowe oraz dowiedzieć się, jak możemy pomóc Twojej firmie