Trade Radar

Trade Radar: krajobraz możliwości biznesowych

W dzisiejszym połączonym kontaktami świecie, nie ma wątpliwości, że polskie firmy mają uprzywilejowaną pozycję, działając w jednym z regionów o największej dynamice handlu.Poznaj Trade Radar (dostępny w języku angielskim)
(PDF, 1.05MB)


Trade Winds: Międzynarodowy biznes - jak kształtuje się przyszłość

Raport pokazuje jak zmieniał się międzynarodowy biznes przez ostatnie 150 lat i co może wydarzyć się dalej. Jego celem jest dostarczenie praktycznej wiedzy i wskazówek dla liderów organizacji biznesowych, z którymi pracujemy na całym świecie.Poznaj raport Trade Winds (dostępny w języku angielskim)
(PDF, 2.18MB)Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami

Polskie łożyska – chiński kapitał

Zanim politycy i ekonomiści zaczęli głośno i powszechnie mówić o Nowym Jedwabnym Szlaku, kraśniczanie zbudowali pierwszy przystanek na jego trasie i na tym zyskali.

Opuszczasz stronę HSBC CMB.

Pamiętaj o tym, że polityka witryn zewnętrznych może być inna niż zasady i warunki oraz polityka prywatności obowiązujące na naszej witrynie. Następna strona zostanie otwarta w nowym oknie lub na nowej karcie przeglądarki.

Opuszczasz stronę HSBC CMB.

Pamiętaj o tym, że polityka witryn zewnętrznych może być inna niż zasady i warunki oraz polityka prywatności obowiązujące na naszej witrynie. Następna strona zostanie otwarta w nowym oknie lub na nowej karcie przeglądarki.