24 maja 2018

Mechanizm Podzielonej Płatności

Skontaktuj się z nami

Zadzwoń pod numer: +48 22 354 05 00

Jeśli chcesz, skontaktujemy się z Tobą

Ważne są dla nas wszystkie pytania naszych klientów. Jeśli podasz nam kontakt do siebie i określisz temat zapytania, będziemy w stanie przekierować Twoje zapytanie do osoby, która jest najbardziej kompetentna, aby udzielić Ci odpowiedzi.

Nie zamieszczaj tutaj informacji poufnych, takich jak informacje o Twoim koncie bankowym.
Wszystkie pola są obowiązkowe, chyba że zaznaczono inaczej jako opcjonalne.

 1. Current: Step 1 of 2 01
 2. Step 2 of 2 02

Z jakiego powodu chcesz się z nami skontaktować

RTCEnterATopicError
RTCEnterATopicError

Dane kontaktowe

Wpisz imię
Wpisz numer telefonu

Kiedy możemy do Ciebie zadzwonić?

Preferowana pora dnia

Zadzwonimy do Ciebie w ciągu trzech dni roboczych

Wstecz

Jeśli chcesz, skontaktujemy się z Tobą

Ważne są dla nas wszystkie pytania naszych klientów. Jeśli podasz nam kontakt do siebie i określisz temat zapytania, będziemy w stanie przekierować Twoje zapytanie do osoby, która jest najbardziej kompetentna, aby udzielić Ci odpowiedzi.

Nie zamieszczaj tutaj informacji poufnych, takich jak informacje o Twoim koncie bankowym.
Wszystkie pola są obowiązkowe, chyba że zaznaczono inaczej jako opcjonalne.

 1. Completed: Step 1 of 2 01
 2. Current: Step 2 of 2 02

Wielkość firmy

Roczny obrót Twojej firmy w mln zł.

Sektor, w którym działasz

Rynki ważne dla Twojej działalności

Którymi rynkami międzynarodowymi jesteś zainteresowany?

RTCDodajInteresyBiznesowe

Nie zamieszczaj tutaj informacji poufnych, takich jak informacje o Twoim koncie bankowym.
Wszystkie pola są obowiązkowe, chyba że zaznaczono inaczej jako opcjonalne.

Business size

Roczny obrót Twojej firmy w mln zł.

Sektor, w którym działasz

Rynki ważne dla Twojej działalności

Którymi rynkami międzynarodowymi jesteś zainteresowany?

Jeśli chcesz, skontaktujemy się z Tobą

 • Przykro nam

Wystąpił problem

Nie udało nam się wysłać Twojej wiadomości. Spróbuj ponownie później lub zadzwoń do nas

+48 22 354 05 00

Jeśli chcesz, skontaktujemy się z Tobą

 • Dziękujemy

Będziemy w kontakcie

Doradcy bankowi HSBC Poland zadzwonią do Ciebie w ciągu trzech dni roboczych.

Twoje interesy

 • Nazwa firmy:
 • Obrót
 • Sektor:
 • Lokalizacja:
 • Rynki międzynarodowe:

RTCDodajInteresyBiznesowe

Nie sprzedamy Twoich danych i nie będziemy ich niewłaściwie wykorzystywać. Przeczytaj o tym jak posługujemy się szczegółowymi informacjami o Tobie w naszej polityce cookies.

Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz. 62) (nowelizacja) wprowadza do polskich regulacji tak zwany Mechanizm Podzielonej Płatności (MPP, z ang. split payment).

Nowe prawo zacznie obowiązywać od dnia 1 lipca 2018 roku. Wówczas każdy uczestnik obrotu gospodarczego będzie mógł zapłacić za fakturę VAT otrzymaną od dostawcy przez wykorzystanie MPP. Skorzystanie z tej metody ma być dobrowolne, a decyzję o wyborze tego mechanizmu będzie podejmował podmiot dokonujący płatności.

Jeśli płatnik będzie chciał skorzystać z MPP, będzie dokonywał jednej płatności w systemie bankowości elektronicznej przy użyciu przelewu nowego typu, wskazując między innymi: numer faktury, kwotę brutto, kwotę podatku VAT i NIP odbiorcy. W nowym formacie płatności informacje te będą musiały być podane zgodnie z określoną strukturą.

Po otrzymaniu polecenia przelewu w formacie MPP, systemy bankowe dokonają automatycznego rozdzielenia kwoty za nabyty towar i usługę poprzez obciążenie dwóch odrębnych rachunków płatnika:

 • specjalnego rachunku VAT – kwotą VAT,
 • rachunku rozliczeniowego – kwotą brutto.

Płatność podzielona w taki sposób trafi do kontrahenta:

 • na rachunek rozliczeniowy – w zakresie podanej przez płatnika w komunikacie kwoty netto,
 • na rachunek VAT – w zakresie podatnej przez płatnika w komunikacie kwoty podatku VAT.

Środki, które wpłyną na rachunek VAT, mają być przeznaczone przede wszystkim na zapłatę podatku VAT kontrahentom podatnika lub Urzędowi Skarbowemu. Przedsiębiorca nie będzie miał swobody w dysponowaniu nimi. Aby uwolnić środki zgromadzone na rachunku VAT, podatnik będzie musiał złożyć osobny wniosek do Urzędu Skarbowego. Dzięki temu – w założeniu ustawodawcy – środki stanowiące podatek VAT mają w zdecydowanej większości przypadków pozostawać na rachunkach VAT uczestników obrotu gospodarczego, co ma przeciwdziałać wyłudzeniom tego podatku. Aby skłonić podatników do korzystania z nowej metody płatności, ustawodawca przewidział różnego rodzaju zachęty dla przedsiębiorców.

Zwracamy uwagę, że znowelizowane prawo nakłada na banki, w tym również HSBC Bank Polska S.A., obowiązek otwarcia jednego rachunku VAT do aktualnie prowadzonego rachunku lub prowadzonych rachunków, co umożliwi korzystanie z MPP. Jeśli chcą Państwo przeanalizować zasadność nowej metody płatności i korzyści, jakie może ona Państwu przynieść, proponujemy kontakt z Państwa doradcą podatkowym.

Informacje ogólne dotyczące Mechanizmu Podzielonej Płatności (MPP)

 1. Co to jest MPP?
 2. Mechanizm Podzielonej Płatności wchodzi w życie z dniem 1 lipca na 2018 roku. Został on wprowadzony Ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy od podatku towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz. 62). Na mocy tej ustawy każdy bank otworzy jeden rachunek VAT w walucie złotych polskich dla wszystkich rachunków rozliczeniowych klienta prowadzonych w złotych polskich. Aby otworzyć więcej rachunków VAT dla rachunków rozliczeniowych, trzeba będzie złożyć odrębną dyspozycję. Natomiast po 1 lipca 2018 roku rachunki VAT będą otwierane obowiązkowo dla każdego klienta, który zawiera Umowę Rachunku Bankowego dotyczącą prowadzenia rachunku w złotych polskich.

 3. Na czym polega MPP?
 4. Mechanizm Podzielonej Płatności zakłada automatyczne rozdzielenie przez Bank – na wniosek płatnika – kwoty za nabyty towar i usługę lub usługę na dwa odrębne rachunki: rachunek rozliczeniowy oraz specjalny rachunek VAT. Płatnik będzie dokonywał jednej płatności przy użyciu przelewu nowego typu, wskazując miedzy innymi numer faktury, kwotę brutto, kwotę podatku VAT i NIP odbiorcy. Środki w ramach MPP będą księgowane łączną kwotą na rachunku rozliczeniowym, a następnie kwota VAT zostanie przeksięgowana na rachunek VAT.

 5. Jakie są główne założenia MPP?
  • Banki i Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe będą zobowiązane do otworzenia i prowadzenia rachunku VAT.
  • Stosowanie Mechanizmu Podzielonej Płatności będzie dobrowolne, jednakże Ministerstwo Finansów przewiduje system zachęt dla przedsiębiorców wykorzystujących MPP.
  • Mechanizm znajdzie zastosowanie do płatności w złotych polskich, dla transakcji udokumentowanych fakturą VAT z wykazaną kwotą podatku.
  • Mechanizm Podzielonej Płatności zakłada automatyczne rozdzielenie przez Bank kwoty za nabyty towar lub usługę na dwa odrębne rachunki dostawcy – rachunek rozliczeniowy oraz specjalny rachunek VAT. Płatnik będzie dokonywał jednej płatności przy użyciu przelewu nowego typu, wskazując między innymi numer faktury, kwotę brutto, kwotę podatku VAT i NIP odbiorcy.
  • Środki zgromadzone na rachunku VAT będzie można wykorzystywać w ograniczony sposób.
 6. Jakie są przewidywane skutki stosowania MPP?
 7. Kiedy MPP wchodzi w życie?
 8. Mechanizm Podzielonej Płatności wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2018 roku.

MPP: czy mnie dotyczy?

 1. Czy MPP dotyczy klientów indywidualnych, czy przedsiębiorców?
 2. Mechanizm Podzielonej Płatności dotyczy jedynie przedsiębiorców. Mechanizm znajdzie zastosowanie do płatności w złotych polskich, dla transakcji udokumentowanych fakturą VAT z wykazaną kwotą podatku.

 3. Czy stosowanie MPP będzie obowiązkowe, czy też dobrowolne dla wszystkich podmiotów? Czy przedsiębiorca będzie zobowiązany do wykonywania wszystkich przelewów w formacie MPP?
 4. Formalnie Mechanizm Podzielonej Płatności jest dobrowolny: to płatnik decyduje, czy dokona zapłaty w formie MPP, a wystawca faktury nie ma na to wpływu ani też nie może przewidzieć, w jakiej formie płatność nastąpi. Ustawodawca przewidział jednak szereg zachęt do stosowania MPP. Ponadto samo wykorzystanie środków zgromadzonych na rachunku VAT będzie podlegało ograniczeniom, co ma skłaniać odbiorców płatności w MPP do stosowania tego mechanizmu.

 5. Jakie są przesłanki do korzystania z MPP przy płaceniu za faktury?
 6. Każdy przedsiębiorca, którego kontrahenci zaczną stosować MPP, powinien dokładnie przeanalizować potencjalny wpływ tego mechanizmu na bieżącą działalność swojego przedsiębiorstwa. Dlatego proponujemy Państwu kontakt z Państwa doradcą podatkowym.

 7. Czy wszystkie płatności podlegają MPP?
 8. Mechanizm Podzielonej Płatności znajdzie zastosowanie do płatności w złotych polskich, dla transakcji udokumentowanych fakturą VAT z wykazaną kwotą podatku. Płatności wyrażone w walucie obcej, płatności do ZUS, płace, płatności realizowane na rzecz klientów indywidualnych – nie podlegają MPP i będą realizowane na dotychczasowych zasadach.

Co powinienem zrobić?

 1. Na jakie obszary działalności będzie miał wpływ MPP?
 2. Płynność finansowa – może się okazać, że zablokowanie kwoty VAT na rachunku VAT ograniczy możliwości płacenia za bieżące zobowiązania handlowe.

  Systemy finansowo-księgowe – płatności z zastosowaniem MPP będą wymagały podania większej liczby danych do transakcji: kwoty brutto, kwoty VAT, NIP-u odbiorcy, numeru faktury. Wpłynie to na formaty plików płatności krajowych: Elixir, SORBNET, MT101. Należy również pamiętać, że będzie obowiązywać zasada: JEDNA PŁATNOŚĆ = JEDNA FAKTURA, czyli nie powinno się dokonywać jedne płatności za wiele faktur.

 3. Czy HSBC Bank Polska S.A. wysyła do Urzędu Skarbowego informacje o otwarciu i numerze rachunku VAT, który prowadzi dla klienta w ramach MPP?
 4. Bank nie będzie wysyłał do Urzędu Skarbowego informacji o otwarciu i numerze rachunku VAT. Proponujemy kontakt z Państwa doradcą podatkowym, by sprawdzić, jakie obowiązki informacyjne dotyczące rachunku VAT, a związane z MPP powinni Państwo wypełnić względem Urzędu Skarbowego.

 5. Jak będzie wyglądało automatyczne rozdzielenie przez Bank kwoty na kwotę netto i kwotę VAT w MPP?
 6. Co w sytuacji, gdy przedsiębiorca chce zapłacić za faktury, stosując MPP, a na rachunku VAT nie ma wystarczających środków?
 7. Płatnik, który wybierze MPP, będzie zlecał jedną płatność z rachunku rozliczeniowego przy użyciu przelewu nowego typu, wskazując między innymi numer faktury, kwotę brutto, kwotę podatku i NIP odbiorcy. Bank zweryfikuje saldo dostępnych środków na rachunku VAT na kwotę podatku wskazaną w MPP, a następnie:

  • gdy środki na rachunku VAT wystarczą na pokrycie kwoty podatku – przeksięguje kwotę VAT z rachunku VAT na rachunek rozliczeniowy, a następnie zrealizuje przelew w MPP z rachunku rozliczeniowego,
  • gdy środki na rachunku VAT wystarczą na częściowe pokrycie kwoty podatku – Bank przeksięguje środki z rachunku VAT do wysokości salda na rachunek rozliczeniowy, a następnie zrealizuje przelew w MPP z rachunku rozliczeniowego,
  • gdy na rachunku VAT nie będzie środków na pokrycie kwoty podatku – Bank zrealizuje przelew w MPP z rachunku rozliczeniowego.

  Nie można zrealizować częściowo przelewu zleconego w MPP. Jeśli na rachunku VAT i rachunku rozliczeniowym, z którego zlecono przelew, brakuje środków na wykonanie przelewu w całości, Bank nie zrealizuje przelewu i żadne środki nie zostaną przeksięgowane z rachunku VAT na rachunek rozliczeniowy.

 8. Czy ulegnie zmianie specyfikacja techniczna dla formatów PLI, PLD, XML, MT103, MT101?

  Tak, nowe specyfikacje techniczne będą do pobrania na stronie internetowej Banku: www.hsbc.pl – w zakładce „Mechanizm Podzielonej Płatności”.

 9. Czy na fakturach trzeba wpisywać numer rachunku VAT, czy oba numery rachunków? Jaki rachunek trzeba będzie podawać w zleceniu przelewu w MPP czy płatności VAT do uUzędu Skarbowego?

  Numery rachunków rozliczeniowych nie ulegają zmianie i w rozliczeniach z kontrahentami – tak jak dotychczas – należy podawać jedynie numer rachunku rozliczeniowego. Również w bankowości elektronicznej jedynym rachunkiem debetowym w MPP pozostanie – tak jak dotychczas – rachunek rozliczeniowy. Dotyczy to również przelewów do Urzędu Skarbowego z tytułu podatku VAT.

 10. W jakich sytuacjach będzie można wykorzystywać środki zgromadzone na rachunku VAT?

  Środki zgromadzone na rachunku VAT będzie można wykorzystywać przede wszystkim w następujących przypadkach:

  • wpłaty VAT do Urzędu Skarbowego,
  • płatności za fakturę w MPP,
  • płatności z tytułu otrzymanej faktury korygującej,
  • przelewu środków pomiędzy własnymi rachunkami VAT w tym samym banku.
  • Tym samym środków zgromadzonych na rachunku VAT nie będzie można wykorzystywać do płatności za zobowiązanie podatkowe inne niż VAT.

 11. Z jakiego tytułu będą mogły wpłynąć środki pieniężne na rachunek VAT?

  Na rachunek VAT będą mogły być wpłacane środki pieniężne, które odpowiadają kwocie podatku VAT, pochodzące przede wszystkim z tytułu:

  • należności za wystawioną fakturę (w MPP),
  • należności wynikających z wystawionej faktury korygującej (w MPP),
  • zwrotu podatku VAT przez Urząd Skarbowy,
  • przelewu środków między własnymi rachunkami VAT w tym samym banku,
  • przelewów w MPP odrzucone przez bank beneficjenta.
 12. Jak będzie księgowany zwrot środków w sytuacji, gdy oryginalny przelew został zlecony przy wykorzystaniu tylko części środków z rachunku VAT (np. jeśli zabrakło środków na rachunku VAT)?
 13. Zwrot nadanego komunikatu płatniczego realizowanego w MPP następuję na podstawie otrzymanej instrukcji (definicja kwoty VAT w opisie transakcji), tym samym nie wynika z pierwotnego schematu księgowego użytego do zainicjowania oryginalnego zlecenia. Płatność związana ze zwrotem komunikacji płatniczej (włączając w tą definicję zarówno przelew, jak i polecenie zapłaty) jest traktowana jako nowy komunikat płatniczy. Tym samym księgowanie będzie się odbywało na bazie treści nowego komunikatu płatniczego, a nie – komunikatu pierwotnego. W praktyce, w przypadku gdy przelew został zlecony w kwocie 123 PLN (gdzie 12 PLN zostało pobrane z rachunku VAT, a reszta z rachunku rozliczeniowego), zwrot takiego przelewu nastąpi w kwocie 23 PLN na rachunek VAT, a w kwocie 100 PLN na rachunek rozliczeniowy.

Opuszczasz stronę HSBC CMB.

Pamiętaj o tym, że polityka witryn zewnętrznych może być inna niż zasady i warunki oraz polityka prywatności obowiązujące na naszej witrynie. Następna strona zostanie otwarta w nowym oknie lub na nowej karcie przeglądarki.

Opuszczasz stronę HSBC CMB.

Pamiętaj o tym, że polityka witryn zewnętrznych może być inna niż zasady i warunki oraz polityka prywatności obowiązujące na naszej witrynie. Następna strona zostanie otwarta w nowym oknie lub na nowej karcie przeglądarki.