Informacja o COVID-19

Szanowni Klienci,

W dniu 14 kwietnia 2020 roku HSBC w Polsce, podpisał umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego dotyczącą udziału HSBC w Polsce w programie udzielania kredytów zabezpieczonych gwarancjami z Funduszu Gwarancji Płynnościowych wspierając polskich przedsiębiorców w trudnym okresie pandemii koronawirusa.

HSBC w Polsce deklaruje gotowość udzielenia swoim klientom w okresie do 31 grudnia 2021 roku kredytów objętych gwarancjami z Funduszu Gwarancji Płynnościowych w kwocie 1 miliard złotych.

Czym jest Fundusz Gwarancji Płynnościowych (FGP)?

Fundusz Gwarancji Płynnościowych jest częścią tzw. rządowej tarczy antykryzysowej. Przedsiębiorcy mogą uzyskać gwarancje w bankach kredytujących – zarówno komercyjnych jak i spółdzielczych – które podpisały z Bankiem Gospodarstwa Krajowego odpowiednie umowy o współpracy.

W przypadku pytań dotyczących FGP prosimy o zapoznanie się z dodatkowymi informacjami:

https://www.bgk.pl/male-i-srednie-przedsiebiorstwa/zabezpieczenie-finansowania/gwarancja-plynnosciowa/

Jeśli chcą Państwo bardziej szczegółowo omówić powyższą kwestię, prosimy o kontakt z Opiekunem Relacji.

 

 

Sposoby korzystania z usług bankowych

Istnieje wiele sposobów skorzystania z usług naszego banku bez konieczności wychodzenia z domu.

Zachęcamy naszych klientów do korzystania z HSBCnet lub aplikacji mobilnej HSBCnet, zaprojektowanych w celu bezpiecznego zarządzania transakcjami. Nasi Doradcy Bankowi mają także możliwość pracy zdalnej przy pomocy bezpiecznych systemów teleinformatycznych i są dostępni dla klientów telefonicznie i przez e-mail.

Uwaga na zwiększone ryzyko oszustw

Niektórzy przestępcy korzystają z pandemii koronawirusa jako okazji do oszustw. Oferują między innymi porady i produkty medyczne czy lokalizacje do bezpiecznego przechowania pieniędzy. Należy pamiętać, że HSBC nigdy nie poprosi swoich klientów o przeniesienie pieniędzy na bezpieczne konto. Prosimy o zachowanie ostrożności i zapoznanie się z najnowszymi informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa na naszej stronie.

Pięć sposobów, w jakie może zareagować Państwa firma

Rozprzestrzenianie się koronawirusa (COVID-19) wpływa na działalność wielu firm. W szybko zmieniającej się sytuacji ważne jest, aby mieć przygotowany plan działania. Oto pięć naszych sugestii, które mogą być pomocne dla Państwa firmy.

 1. Ochrona pracowników i ich rodzin
  • W celu zatrzymania rozprzestrzeniania się infekcji, pracownicy w dotkniętych wirusem krajach nie mogą pracować ze swoich zwykłych miejsc pracy.
  • Należy się upewnić, że posiada się możliwość szybkiego przesyłania informacji oraz sprawnego kontaktu z personelem. Należy mieć plan ciągłości działania firmy umożliwiający pracę zdalną.
  • Należy rozważyć wdrożenie technologii umożliwiającej pracę zdalną na komputerach firmowych lub osobistych, taką jak systemy telekonferencji wideo.
  • W razie potrzeby, należy zlecić zespołom pracę w kilku lokalizacjach lub wprowadzić system zmian dla personelu pracującego w biurze i personelu pracującego zdalnie.
  • Należy przestrzegać wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), rządu i państwowej służby zdrowia, przekazując na bieżąco otrzymane od nich informacje pracownikom.
 2. Kontrola łańcuchów dostaw
  • Po awarii w elektrowni jądrowej w Fukushimie w 2011 roku, kiedy jedna firma produkująca 40% mikrokontrolerów na świecie musiała zamknąć fabrykę, globalni producenci samochodów odkryli znaczną zależność od dostawców.
  • Przez dokładną analizę całego łańcucha dostaw, od początku do końca, można dostrzec ukryte zależności, identyfikując źródła dostaw swoich kontrahentów aż do najmniejszych komponentów oraz analizując, komu sprzedają swoje produkty klienci firmy.
  • Należy podjąć ocenę ryzyka zobowiązań umownych i potencjalnego wykorzystania klauzul dotyczących siły wyższej, zarówno przez swoją firmę, jak i przez jej dostawców i klientów.
  • Należy zidentyfikować i nawiązać kontakty z alternatywnymi dostawcami, aż do poziomu najmniejszych komponentów.
 3. Logistyka i dystrybucja
  • Wymuszone zamknięcia biur czy fabryk oraz zakłócenie usług transportowych – w tym dróg, portów i obiektów przeładunkowych – mogą mieć wpływ na dostawy towarów oraz na terminowe przetwarzanie dokumentacji
  • Należy stworzyć mapę zależności, upewnić się, że ma się wgląd w logistykę i plany na wypadek zakłóceń – na przykład wykorzystanie transportu lotniczego w razie ograniczeń w transporcie morskim.
  • Warto przewidzieć zakłócenia u dostawców usług – od usług prawnych po kontrole celne.
  • Należy uwzględnić implikacje dla całego spektrum działań firmy – od pozyskiwania surowców i podzespołów, przez produkcję, aż po dystrybucję.
 4. Budowanie odporności
  • Ćwiczenie to należy powtórzyć w celu zaplanowania innych potencjalnych zakłóceń – takich jak klęski żywiołowe, niestabilność polityczna czy cyberataki.
  • Należy stworzyć protokoły reakcji i wewnętrzne struktury zarządzania dla każdego scenariusza.
  • Planowanie awaryjne dla różnych scenariuszy zapewnia firmom możliwość działania w trudnych okolicznościach.
 5. Zarządzanie ryzykami finansowymi
  • Należy przygotować się na zmiany warunków rynkowych, w tym zmiany popytu, cen oraz kursów walut.
  • Warto przeprowadzić testy obciążeniowe kapitału obrotowego w warunkach skrajnych, na wypadek przerwania przepływu towarów i usług oraz rozważyć wszelkie wsparcie, jakie można zaoferować swoim dostawcom.
  • Tam, gdzie jest to konieczne, należy zwiększyć wybrane zapasy oraz uwzględnić wymagania ubezpieczenia na wypadek wystąpienia przerw w przepływach.
  • Warto porozmawiać ze swoim bankiem o tym, w jaki sposób może zapewnić natychmiastowe wsparcie oraz o możliwościach wzmocnienia odporności firmy na potencjalne zakłócenia.

Praca zdalna

Wraz ze zmianą sposobu pracy w związku z pandemią koronawirusa, należy pamiętać o ryzykach, jakie się z tym wiążą. Aby zapewnić bezpieczeństwo firmie i jej pracownikom, należy zapoznać się z poniższymi wytycznymi.

 • Nie prowadzić rozmów dotyczących działalności firmy w miejscach publicznych, gdzie ktoś może je usłyszeć; oraz
 • Nie zostawiać poufnych dokumentów, laptopów czy telefonów komórkowych bez nadzoru.

Skontaktuj się z nami, aby omówić swoją sytuację

Monitorujemy starannie sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 oraz analizujemy wpływ, jaki prawdopodobnie będzie on mieć na wielu naszych klientów i pracowników.

Uprzejmie prosimy wszystkich klientów, którzy uważają, że mogą potrzebować wsparcia, o kontakt ze swoim Doradcą Bankowym.

Zdajemy sobie sprawę z wyjątkowych okoliczności, w jakich znajdują się nasi klienci. Dlatego, będziemy rozważać podjęcie odpowiednich działań indywidualnie dla każdego przypadku.

Opuszczasz stronę HSBC CMB.

Pamiętaj o tym, że polityka witryn zewnętrznych może być inna niż zasady i warunki oraz polityka prywatności obowiązujące na naszej witrynie. Następna strona zostanie otwarta w nowym oknie lub na nowej karcie przeglądarki.

Opuszczasz stronę HSBC CMB.

Pamiętaj o tym, że polityka witryn zewnętrznych może być inna niż zasady i warunki oraz polityka prywatności obowiązujące na naszej witrynie. Następna strona zostanie otwarta w nowym oknie lub na nowej karcie przeglądarki.