Ekspansja

Import

Uzyskaj dostęp do potrzebnego kapitału obrotowego oraz popraw przepływy pieniężne Twojej firmy poprzez zapełnianie luki pomiędzy rozliczeniem z dostawcami i płatnością od nabywców, wykorzystując negocjowanie lepszych warunków cenowych. W ramach naszych rozwiązań w zakresie finansowania importu, oferujemy elastyczne możliwości finansowania, stałe lub zmienne spłaty oraz dokonywanie wypłat w poszczególnych transakcjach na rzecz zatwierdzonych importerów. Jest to połączone z naszym międzynarodowym doświadczeniem handlowym, które umożliwia nam projektowanie odpowiednich struktur odpowiadającym indywidualnym cyklom handlowym Twojej firmy.
View more

Eksport

Uzyskaj większą kontrolę nad eksportem, popraw przepływy pieniężne Twojej firmy oraz efektywniej zarządzaj ryzykiem związanym z handlem międzynarodowym korzystając z instrumentów HSBC w zakresie finansowania eksportu. Dzięki obecności na wielu rynkach na całym świecie, nasi specjaliści ds. handlu dysponują głęboką wiedzą, przez co są w stanie trafnie ocenić ryzyko na rynkach wschodzących oraz pomóc w podejmowaniu lepszych i bardziej świadomych decyzji odnośnie rozwijania działalności Twojej firmy w skali międzynarodowej. Oznacza to, na przykład, pomoc w zrozumieniu przepisów, jak również specyficznych warunków kulturowych, społecznych i gospodarczych w przypadku pozyskiwania nowych rynków.
View more