Rozwój

Import

Uzyskaj dostęp do potrzebnego kapitału obrotowego oraz popraw przepływy pieniężne Twojej firmy poprzez zapełnianie luki pomiędzy rozliczeniem z dostawcami i płatnością od nabywców, wykorzystując negocjowanie lepszych warunków cenowych. W ramach naszych rozwiązań w zakresie finansowania importu, oferujemy elastyczne możliwości finansowania, stałe lub zmienne spłaty oraz dokonywanie wypłat w poszczególnych transakcjach na rzecz zatwierdzonych importerów. Jest to połączone z naszym międzynarodowym doświadczeniem handlowym, które umożliwia nam projektowanie odpowiednich struktur odpowiadającym indywidualnym cyklom handlowym Twojej firmy.
View more

Eksport

Uzyskaj większą kontrolę nad eksportem, popraw przepływy pieniężne Twojej firmy oraz efektywniej zarządzaj ryzykiem związanym z handlem międzynarodowym korzystając z instrumentów HSBC w zakresie finansowania eksportu. Dzięki obecności na wielu rynkach na całym świecie, nasi specjaliści ds. handlu dysponują głęboką wiedzą, przez co są w stanie trafnie ocenić ryzyko na rynkach wschodzących oraz pomóc w podejmowaniu lepszych i bardziej świadomych decyzji odnośnie rozwijania działalności Twojej firmy w skali międzynarodowej. Oznacza to, na przykład, pomoc w zrozumieniu przepisów, jak również specyficznych warunków kulturowych, społecznych i gospodarczych w przypadku pozyskiwania nowych rynków.
View more

Finansowanie należności

Polepszenie przepływów pieniężnych i wzmocnienie prognozowania. W przypadku zakwalifikowania, otrzymasz możliwość dostępu aż do 90% wartości faktur niezwłocznie po ich wystawieniu. Should be translated to Usprawnij swoje przepływy pieniężne i zwiększ zdolności prognozowania. W przypadku pozytywnej weryfikacji firmy, otrzymasz możliwość dostępu aż do 90% wartości faktur niezwłocznie po ich wystawieniu.. Finansowanie należności jest dostępne w większości głównych walut i możliwe już w następnym dniu roboczym. Możesz zwolnić gotówkę wcześniej zablokowaną w cyklach sprzedażowych na pokrycie bieżących wydatków, lub szybciej zapłacić dostawcom, uzyskując tym samym możliwość negocjowania bardziej korzystnych opłat i warunków. Mając do wyboru dostęp do całej kwoty lub wypłatę tylko niezbędnej sumy, finansowanie należności będzie także efektywną strategią dla samofinansowania wzrostu.
View more

Płynność, zobowiązania i inwestycje

Uzyskaj wzrost efektywności Twojej firmy, poprzez zarządzanie gotówką na ponad 50 rynkach na całym świecie. Dzięki rozwiązaniom HSBC w zakresie globalnej płynności finansowej uzyskasz dostęp do technik samofinansowania, depozytowych i inwestycyjnych. Rozwiązania HSBC w zakresie płynności będą zindywidualizowane i ograniczone w taki sposób, aby były w pełni zgodne z lokalnymi regulacjami rynkowymi, co może ograniczać lub zawężać dostępność niektórych usług opisanych poniżej. Podejście HSBC oznacza wysoki poziom spójności usług i informacji, co umożliwia nam dostosowanie usług w taki sposób, aby można było je łatwo zintegrować z istniejącymi systemami ERP oraz systemami zarządzania środkami finansowymi Twojej firmy, jak również z kluczowymi procesami, takimi jak zobowiązania i należności.
View more

Gwarancje

Zyskaj pewność w prowadzeniu firmy, dzięki gwarancjom i akredytywom dokumentowym w formie „standby”. Gwarancja HSBC umożliwia negocjowanie korzystniejszych warunków z nabywcami i dostawcami, chroniąc przed niedopełnieniem warunków umowy, przy uwzględnieniu potrzeb Twojej firmy w zakresie finansowania. HSBC oferuje rozwiązania dostosowane do potrzeb Twojej firmy, w tym gwarancje dobrego wykonania umowy, zaliczki, oferty przetargowe, rękojmie, gwarancje finansowe, akredytywy oraz inne produkty dostępne na żądanie.
View more