Zarządzanie

Globalne zobowiązania z tytułu dostaw

Usprawnij procesy Twojej firmy, dzięki krajowym i międzynarodowym płatnościom dokonywanym w formie papierowej i elektronicznej w szybki i prosty sposób. Przy wykorzystaniu naszych globalnych rozwiązań płatniczych, możesz efektywniej zarządzać wydatkami i płatnościami, uzyskując przy tym minimalizację ryzyka oszustw płatniczych. Usprawnienie procesu rekoncyliacji może również pomóc w dalszym optymalizowaniu zarządzania płatnościami.
View more

Globalne należności

Uzyskaj poprawę zarządzania kapitałem obrotowym, dzięki optymalizacji i zwiększeniu widoczności należności. Nasz szeroki zakres rozwiązań w zakresie globalnych należności jest wspierany przez globalną obecność oraz wiedzę na temat lokalnych rynków. Dlatego właśnie HSBC może pomóc w zarządzaniu o wiele szybciej i efektywniej całym cyklem inkasa, przetwarzaniem danych i dostarczaniem informacji. Oznacza to, że firma może koncentrować się na innych ważnych projektach, które tworzą wartość dodaną dla Twojej firmy.
View more

Rachunek otwarty

Przeprowadzaj transakcje bezpośrednio z firmami, które mają dobrą sytuację finansową, i które także potrafią docenić dobrą sytuację finansową Twojej firmy, w czym może pomóc rozwiązanie HSBC - rachunek otwarty. Możesz skorzystać z finansowania importu i eksportu bez potrzeby wykorzystania akredytywy dokumentowej. W przypadku sprzedaży przy wykorzystaniu rachunku otwartego, nasze produkty finansowania należności mogą dostarczyć odpowiednie usługi finansowania lub usługi inkaso. Co więcej, nasze rozwiązania w zakresie łańcucha dostaw są tak skonstruowane, by pomóc Twojej firmie w optymalizowaniu kapitału obrotowego, redukcji kosztów i uzyskiwaniu lepszej widoczności i kontroli należności.
View more

Płynność, zobowiązania i inwestycje

Uzyskaj wzrost efektywności Twojej firmy, poprzez zarządzanie gotówką na ponad 50 rynkach na całym świecie. Dzięki rozwiązaniom HSBC w zakresie globalnej płynności finansowej uzyskasz dostęp do technik samofinansowania, depozytowych i inwestycyjnych. Rozwiązania HSBC w zakresie płynności będą zindywidualizowane i ograniczone w taki sposób, aby były w pełni zgodne z lokalnymi regulacjami rynkowymi, co może ograniczać lub zawężać dostępność niektórych usług opisanych poniżej. Podejście HSBC oznacza wysoki poziom spójności usług i informacji, co umożliwia nam dostosowanie usług w taki sposób, aby można było je łatwo zintegrować z istniejącymi systemami ERP oraz systemami zarządzania środkami finansowymi Twojej firmy, jak również z kluczowymi procesami, takimi jak zobowiązania i należności.
View more