Optymalizacja

Finansowanie należności

Polepszenie przepływów pieniężnych i wzmocnienie prognozowania. W przypadku zakwalifikowania, otrzymasz możliwość dostępu aż do 90% wartości faktur niezwłocznie po ich wystawieniu. Should be translated to Usprawnij swoje przepływy pieniężne i zwiększ zdolności prognozowania. W przypadku pozytywnej weryfikacji firmy, otrzymasz możliwość dostępu aż do 90% wartości faktur niezwłocznie po ich wystawieniu.. Finansowanie należności jest dostępne w większości głównych walut i możliwe już w następnym dniu roboczym. Możesz zwolnić gotówkę wcześniej zablokowaną w cyklach sprzedażowych na pokrycie bieżących wydatków, lub szybciej zapłacić dostawcom, uzyskując tym samym możliwość negocjowania bardziej korzystnych opłat i warunków. Mając do wyboru dostęp do całej kwoty lub wypłatę tylko niezbędnej sumy, finansowanie należności będzie także efektywną strategią dla samofinansowania wzrostu.
View more