Płatności

Globalne zobowiązania z tytułu dostaw

Usprawnij procesy Twojej firmy, dzięki krajowym i międzynarodowym płatnościom dokonywanym w formie papierowej i elektronicznej w szybki i prosty sposób. Przy wykorzystaniu naszych globalnych rozwiązań płatniczych, możesz efektywniej zarządzać wydatkami i płatnościami, uzyskując przy tym minimalizację ryzyka oszustw płatniczych. Usprawnienie procesu rekoncyliacji może również pomóc w dalszym optymalizowaniu zarządzania płatnościami.
View more

Globalne należności

Uzyskaj poprawę zarządzania kapitałem obrotowym, dzięki optymalizacji i zwiększeniu widoczności należności. Nasz szeroki zakres rozwiązań w zakresie globalnych należności jest wspierany przez globalną obecność oraz wiedzę na temat lokalnych rynków. Dlatego właśnie HSBC może pomóc w zarządzaniu o wiele szybciej i efektywniej całym cyklem inkasa, przetwarzaniem danych i dostarczaniem informacji. Oznacza to, że firma może koncentrować się na innych ważnych projektach, które tworzą wartość dodaną dla Twojej firmy.
View more