Ochrona

Gwarancje

Zyskaj pewność w prowadzeniu firmy, dzięki gwarancjom i akredytywom dokumentowym w formie „standby”. Gwarancja HSBC umożliwia negocjowanie korzystniejszych warunków z nabywcami i dostawcami, chroniąc przed niedopełnieniem warunków umowy, przy uwzględnieniu potrzeb Twojej firmy w zakresie finansowania. HSBC oferuje rozwiązania dostosowane do potrzeb Twojej firmy, w tym gwarancje dobrego wykonania umowy, zaliczki, oferty przetargowe, rękojmie, gwarancje finansowe, akredytywy oraz inne produkty dostępne na żądanie.
View more