Przeprowadzanie transakcji

Globalne zobowiązania z tytułu dostaw

Usprawnij procesy Twojej firmy, dzięki krajowym i międzynarodowym płatnościom dokonywanym w formie papierowej i elektronicznej w szybki i prosty sposób. Przy wykorzystaniu naszych globalnych rozwiązań płatniczych, możesz efektywniej zarządzać wydatkami i płatnościami, uzyskując przy tym minimalizację ryzyka oszustw płatniczych. Usprawnienie procesu rekoncyliacji może również pomóc w dalszym optymalizowaniu zarządzania płatnościami.
View more

Globalne należności

Uzyskaj poprawę zarządzania kapitałem obrotowym, dzięki optymalizacji i zwiększeniu widoczności należności. Nasz szeroki zakres rozwiązań w zakresie globalnych należności jest wspierany przez globalną obecność oraz wiedzę na temat lokalnych rynków. Dlatego właśnie HSBC może pomóc w zarządzaniu o wiele szybciej i efektywniej całym cyklem inkasa, przetwarzaniem danych i dostarczaniem informacji. Oznacza to, że firma może koncentrować się na innych ważnych projektach, które tworzą wartość dodaną dla Twojej firmy.
View more

Rachunek otwarty

Przeprowadzaj transakcje bezpośrednio z firmami, które mają dobrą sytuację finansową, i które także potrafią docenić dobrą sytuację finansową Twojej firmy, w czym może pomóc rozwiązanie HSBC - rachunek otwarty. Możesz skorzystać z finansowania importu i eksportu bez potrzeby wykorzystania akredytywy dokumentowej. W przypadku sprzedaży przy wykorzystaniu rachunku otwartego, nasze produkty finansowania należności mogą dostarczyć odpowiednie usługi finansowania lub usługi inkaso. Co więcej, nasze rozwiązania w zakresie łańcucha dostaw są tak skonstruowane, by pomóc Twojej firmie w optymalizowaniu kapitału obrotowego, redukcji kosztów i uzyskiwaniu lepszej widoczności i kontroli należności.
View more