HSBC Safeguard

Chronimy Cię przed oszustwami i przestępstwami finansowymi

W dzisiejszym świecie, z coraz gęstszą siecią połączeń, gwarancja bezpieczeństwa firm jest ważna jak nigdy dotąd – zwłaszcza w obszarze bankowości. Dlatego też do procedur due diligence (należytej staranności) dla klientów uruchomiliśmy HSBC Safeguard – serię inicjatyw opracowanych w celu zapewnienia wszystkim naszym klientom lepszej ochrony przed oszustwami i przestępstwami finansowymi na poziomie naszych globalnych procesów i systemów. Inicjatywy te wzmacniają zdolność HSBC do zwalczania procederu prania brudnych pieniędzy oraz unikania sankcji, gdyż to one często są siłą napędową wielu przestępstw finansowych. Ponadto w wymiarze globalnym HSBC nie będzie oferować już pewnych produktów (np. czeków podróżnych), które nie stanowią wystarczająco bezpiecznego sposobu wymiany pieniędzy przez naszych klientów.

Informacja to klucz do ochrony

Aby nasze systemy i procesy mogły sprawnie funkcjonować, musimy posiadać możliwie aktualne informacje o wszystkich naszych klientach. Wkrótce poprosimy klientów o wykonanie jednej lub wszystkich następujących czynności:

  • potwierdzenie lub aktualizację dotychczasowych danych osobowych oraz biznesowych
  • udzielenie dodatkowych nowych informacji, co może obejmować przedłożenie oryginalnych dokumentów

Doskonale zdajemy sobie sprawę, że może to powodować pewne niedogodności, za co przepraszamy. Jednocześnie pragniemy zapewnić, że będziemy do stałej dyspozycji, aby uczynić całą procedurę możliwie najbardziej przejrzystą i najmniej skomplikowaną.

Przestępstwa finansowe zazwyczaj obejmują pieniądze lub majątek, które zdobywane są w sposób niezgodny z prawem i które wykorzystuje się w sposób wprowadzający w błąd lub nielegalny, co ma na celu odniesienie korzyści majątkowych. W dzisiejszej złożonej gospodarce przestępstwa finansowe mogą przybierać różne formy, takie jak oszustwa finansowe i inne mające na celu osiągnięcie korzyści majątkowych, pranie brudnych pieniędzy, łamanie sankcji, oszustwa, uchylanie się od płacenia podatków, finansowanie terroryzmu, przekupstwo i korupcja.

W celu uzyskania dodatkowych informacji, uprzejmie prosimy o kontakt z nami.

Skontaktuj się z nami

Zadzwoń pod numer:

+48 22 354 05 00