Zarządzanie

Globalne zobowiązania z tytułu dostaw

Potrzebujesz strategii i rozwiązań, które pomogą Ci poruszać się w nieznanym środowisku
Skontaktuj się z nami
Usprawnij procesy Twojej firmy, dzięki krajowym i międzynarodowym płatnościom dokonywanym w formie papierowej i elektronicznej w szybki i prosty sposób. Przy wykorzystaniu naszych globalnych rozwiązań płatniczych, możesz efektywniej zarządzać wydatkami i płatnościami, uzyskując przy tym minimalizację ryzyka oszustw płatniczych. Usprawnienie procesu rekoncyliacji może również pomóc w dalszym optymalizowaniu zarządzania płatnościami.

Nasze rozwiązania w zakresie globalnych zobowiązań z tytułu dostaw

Opłacanie rachunków

Uzyskaj kontrolę nad przepływami pieniężnymi wyznaczając dokładne terminy na dokonanie płatności.

Polecenie przelewu

Zmniejszenie czasu i wydatków związanych z przetwarzaniem czeków papierowych przy wykorzystaniu rozwiązań elektronicznej płatności do dokonywania szybkich, bezpiecznych i efektywnych kosztowo płatności na całym świecie.

Skontaktuj się z nami

Zadzwoń pod numer:

+48 22 354 05 00