Zwiększanie

Import

Potrzebujesz strategii i rozwiązań, które pomogą Ci poruszać się w nieznanym środowisku
Skontaktuj się z nami
Uzyskaj dostęp do potrzebnego kapitału obrotowego oraz popraw przepływy pieniężne Twojej firmy poprzez zapełnianie luki pomiędzy rozliczeniem z dostawcami i płatnością od nabywców, wykorzystując negocjowanie lepszych warunków cenowych. W ramach naszych rozwiązań w zakresie finansowania importu, oferujemy elastyczne możliwości finansowania, stałe lub zmienne spłaty oraz dokonywanie wypłat w poszczególnych transakcjach na rzecz zatwierdzonych importerów. Jest to połączone z naszym międzynarodowym doświadczeniem handlowym, które umożliwia nam projektowanie odpowiednich struktur odpowiadającym indywidualnym cyklom handlowym Twojej firmy.

Nasze rozwiązania w zakresie importu

Importowe inkaso dokumentowe

Udzielaj swoim dostawcom gwarancji płatności, chroniąc swoje interesy przez potwierdzenie, że towary zostały wysłane zgodnie ze specyfikacją, przed dokonaniem płatności.

Importowe akredytywy dokumentowe

Pozwól nam dokonywać płatności na rzecz dostawców w imieniu Twojej firmy, gwarantując im spokój i pewność otrzymania płatności po przedstawieniu odpowiednich dokumentów, a Tobie zapewniając komfort wiedząc, że dokumenty potwierdzające wysłanie towarów zostaną przedłożone przed zapłaceniem dostawcy.

Finansowanie importu

Optymalizacja dostępu do kapitału obrotowego i ochrona przed wahaniami dzięki dofinansowaniu różnicy pomiędzy płatnościami wychodzącymi a przychodzącymi. Oferta obejmuje także finansowanie zobowiązania do zapłaty.

Skontaktuj się z nami

Zadzwoń pod numer:

+48 22 354 05 00