Zarządzanie

Płynność, zobowiązania i inwestycje

Potrzebujesz strategii i rozwiązań, które pomogą Ci poruszać się w nieznanym środowisku
Skontaktuj się z nami
Uzyskaj wzrost efektywności Twojej firmy, poprzez zarządzanie gotówką na ponad 50 rynkach na całym świecie. Dzięki rozwiązaniom HSBC w zakresie globalnej płynności finansowej uzyskasz dostęp do technik samofinansowania, depozytowych i inwestycyjnych. Rozwiązania HSBC w zakresie płynności będą zindywidualizowane i ograniczone w taki sposób, aby były w pełni zgodne z lokalnymi regulacjami rynkowymi, co może ograniczać lub zawężać dostępność niektórych usług opisanych poniżej. Podejście HSBC oznacza wysoki poziom spójności usług i informacji, co umożliwia nam dostosowanie usług w taki sposób, aby można było je łatwo zintegrować z istniejącymi systemami ERP oraz systemami zarządzania środkami finansowymi Twojej firmy, jak również z kluczowymi procesami, takimi jak zobowiązania i należności.

Nasze rozwiązania w zakresie płynności, zobowiązań i inwestycji

Zarządzanie płynnością finansową (cash concentration)

Eliminowanie kapitału nieprocentującego ze wszystkich rachunków danej organizacji z możliwością fizycznego transferu (przeksięgowania) nadwyżek środków na jedno konto główne.

Polskie łożyska – chiński kapitał

Zanim politycy i ekonomiści zaczęli głośno i powszechnie mówić o Nowym Jedwabnym Szlaku, kraśniczanie zbudowali pierwszy przystanek na jego trasie i na tym zyskali.

SESCOM idzie na Zachód

Spółka działa zaledwie od ośmiu lat, a już stała się międzynarodowym dostawcą usług technicznych dla sieci handlowych i usługowych

Polska wersja amerykańskiego snu

Twórcy Apple zaczynali w garażu, SECO/WARWICK w stajni. Obie firmy tworzyli entuzjaści i na początku nic nie wskazywało na to, że może im się udać

Skontaktuj się z nami

Zadzwoń pod numer:

+48 22 354 05 00