Wspieramy Twoje Ambicje

Twój kierunek rozwoju. Nasza globalna obecność.

HSBC należy do największych instytucji bankowych i finansowych na świecie. Obsługujemy ponad 40 mln klientów, którym świadczymy usługi o zasięgu globalnym w czterech sektorach: bankowość detaliczna i zarządzanie aktywami, bankowość komercyjna, bankowość globalna i usługi skarbowe oraz globalna bankowość prywatna. Prowadzimy działalność w 64 krajach i terytoriach w Europie, w regionie Azji, na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej oraz w Ameryce Północnej i Ameryce Łacińskiej.

Mamy około 3800 placówek na całym świecie. Chcemy być obecni w regionach, które się rozwijają, umożliwiać klientom wykorzystywanie szans, wspierać firmy i całe gospodarki, a także pomagać ludziom w spełnianiu marzeń i osiąganiu celów.

Akcje HSBC Holdings plc są notowane na giełdach w Londynie, Hongkongu, Nowym Jorku, Paryżu oraz na Bermudach. Akcje znajdują się w rękach okołó 200 tys. akcjonariuszy ze 125 krajów i terytoriów.

HSBC w Polsce poprzez dedykowany zespół lokalnych ekspertów oferuje kompleksowe usługi finansowe obejmujące bankowość korporacyjną, obsługę handlu międzynarodowego, zarządzanie środkami pieniężnymi i aktywami, usługi na rynkach kapitałowych, finansowanie oraz transakcje na rynku papierów wartościowych.

Bankowość Międzynarodowa

Nasz globalny zasięg buduje naszą przewagę w dostarczaniu klientom rozwiązań w zakresie ekspansji międzynarodowej. Możemy to osiągać poprzez:

  • Doświadczonych doradców (Relationship Managers) w ponad 55 krajach
  • Szeroki zakres usług, doradztwo w zakresie organiczania ryzyka biznesowego w działalności międzynarodowej oraz rozwoju na obecnych i nowych rynkach
  • Łaczymy firmy globalnie – oferując efektywne rozwiązania

Kontakt: Krzysztof Woźniak, krzysztof.wozniak@hsbc.com

Bankowość Korporacyjna – polskie firmy

Pracujemy z dużymi polskimi przedsiębiorstwami, które z sukcesem realizują strategię wzrostu poprzez prowadzenie działalności na więcej niz tylko lokalnym rynku. Naszą zasadą jest budowanie relacji, w których HSBC aspiruje do pozycji kluczowego partnera w handlu międzynarodowym z wykorzystaniem naszej globalnej obecności. Firmy zainteresowane inwestycjami i ekspansją na międzynarodowe rynki w szczególności wykorzystują nasze doświadczenie w zarządzaniu ryzykiem, płatnościami i płynnością oraz kapitałem obrotowym, w tym również zarządzaniem przepływów w łańcuchu dostaw. Jako wiodący bank międzynarodowy, oferujemy:

  • Wsparcie działalności w ponad 64 krajach, w których działają doradcy bankowi wyspecjalizowani w obsłudze spółek zależnych i oddziałów naszych Klientów, z którymi bezpośredni kontakt mają Global Relationship Managers z Polski, zarządzający globalną relacją z każdym podmiotem.
  • Dostęp do praktycznych i sprawdzonych rozwiązań związanych z globalną ekspozycją kredytową, czyli finansowaniem działalności grup kapitałowych w wielu lokalizacjach, oraz schematów zarządzania płynnością w ramach grup kapitałowych, z wykorzystaniem dedykowanych rozwiązań technologicznych umożliwiających natychmiastowy dostęp do informacji o rachunkach bankowych spółek grupy w innych krajach.
  • Strukturyzowanie i prowadzenie rozliczeń finansowania handlu, w tym i finansowania łańcucha dostaw.
  • Finansowanie transgranicznych transakcji fuzji i przejęć, wsparcie dostępu do międzynarodowych rynków dłużnych i kapitałowych, jak również transakcje związane z obszarem operacji kapitałowych.

Kontakt: firmy@hsbc.com

Bankowość globalna i usługi skarbowe

Łączymy inwestorów instytucjonalnych z nowymi możliwościami na rynkach międzynarodowych, zapewniając lokalne wsparcie i wiedzę. HSBC ułatwia dotarcie do globalnych rozwiązań.

W 2016 roku uczestniczyliśmy w emisji obligacji rządowych, denominowanych w chińskiej walucie. Była to pionierska transakcja nie tylko na poziomie krajowym, ale także pierwsza emisja tego typu w Europie i druga na świecie.

W 2016 roku Polska wyemitowała również obligacje Green Bond jako pierwszy na świecie emitent rządowy. Emisja tych obligacji organizowana była m.in. przez HSBC.

Kontakt: Zofia Sitnik, zofia.sitnik@hsbc.com

Studium przypadków

Skontaktuj się z nami

Zadzwoń pod numer:

+48 22 354 05 00