• Innowacja i transformacja
    • COVID-19

U progu przełomu

  • Artykuły

image

Davey Jose
Analityk tematyczny, przełomowe technologie, HSBC

Koronawirus wywołał wiele niepożądanych skutków w 2020 roku, lecz może również przyczynić się do cyfryzacji. Co się zmieniło: pracownicy pracują z domu, uczniowie zdobywają wiedzę przez Internet, a konsumenci kupują w sieci więcej niż kiedykolwiek wcześniej. W tym samym czasie e-sport i wydarzenia wirtualne dostarczają rozrywki, a telemedycyna pozwala zaoferować wsparcie zdrowotne.

Wiele tych zmian utrzyma się po zakończeniu pandemii. Obecna sytuacja może doprowadzić do kolejnego etapu rozwoju napędzanego przez technologie. Będzie on skupiał się na dostępie zdalnym. Wyróżnić można cztery kluczowe tematy: łączność, automatyzację, angażujące wydarzenia i cyfrową opiekę zdrowotną. I choć napędzają one rozwój cyfrowy, ich przełomowy charakter oddziałuje na środowisko, społeczeństwo i zarządzanie, w tym kwestie prywatności, energii i zatrudnienia.

Nie wszystkie technologie znajdują się na takim samym poziomie dojrzałości i w takim samym stopniu są gotowe do wprowadzenia zmian na dużą skalę, nawet jeśli znajdują się u progu przełomu. Klasyfikacja przełomowych zmian (ang. Disruption Framework) HSBC dzieli innowacje na fazy. Jedną z nich jest faza „realnego zastosowania”, gdy technologia jest testowana lub wykorzystywana w niewielkiej skali przed pełnym wdrożeniem. Następnie wraz z rozwojem innowacyjności technologia zaczyna przekształcać sposób prowadzenia działalności – zarówno w sposób zamierzony, jak i niezamierzony. Obecnie jest mocno osadzona w fazie „nowej normalności”.

Łączność

Łączność to pierwszy z omawianych przez nas tematów. Możemy stwierdzić, że dzisiejsza gospodarka jest napędzana przez dane, przepustowość i technologie przetwarzania. Pomimo to tylko 30% oprogramowania działa obecnie w chmurze, co stwarza duże możliwości rozwoju.

Nowe technologie łączności, takie jak 5G czy Internet dostarczany przez satelity, może zapewnić dostęp do sieci pozostałym 50% świata oraz rozwój gospodarczy, tym samym zwiększając równość. Satelity niskoorbitalne mogą ułatwić telepracę na obszarach wiejskich.

Jednakże dalszy rozwój łączności może stwarzać zarówno zamierzone, jak i niezamierzone skutki. Ewentualnym negatywnym zjawiskiem byłyby tzw. wojny chmurowe związane z prywatnością i problemami dotyczącymi własności danych. Do kwestii środowiskowych należy zaliczyć dekarbonizację infrastruktury centrów danych oraz zagrożenia związane z internetem rzeczy.

The edge of disruption (duration 3:05) Davey Jose explores the potential economic and social impact of new technologies

Produkcja 3D może zmniejszyć emisję dwutlenku węgla, ale jednocześnie negatywnie wpłynąć na miejsca pracy, podatki czy obroty handlowe

Automatyzacja

Kolejnym omawianym przez nas tematem jest automatyzacja, która rozwija się w oparciu o robotykę, sztuczną inteligencję i czujniki zwiększające produktywność. Koncepcja ta jest już z powodzeniem wykorzystywana w wielu łańcuchach dostaw do zagwarantowania krótszych czasów realizacji zamówień, zmniejszania kosztów i poprawy poziomu satysfakcji klientów

Drony, pojazdy autonomiczne i druk 3D powinny sprawić, że łańcuchy dostaw staną się odporniejsze i nabiorą bardziej lokalnego charakteru. Drony mogą zmniejszyć koszty tzw. dostaw na ostatnim kilometrze, natomiast dostarczanie towarów przy pomocy zautomatyzowanych pojazdów może okazać się szybsze. Do tego dochodzą również bardziej ekologiczne, zasilane wodorem samochody ciężarowe. I choć tylko 5% magazynów jest aktualnie w pełni zautomatyzowanych, automatyzacja ma dużą rolę do odegrania w cyfrowych fabrykach, gospodarstwach i transporcie komercyjnym.

Należy jednak pamiętać, że udoskonalenie magazynów z pomocą technologii może zastąpić fizyczną pracę ludzi. Ponadto z automatyzacją wiążą się zagrożenia dla cyberbezpieczeństwa. Ponadto produkcja 3D może zmniejszyć emisję dwutlenku węgla w wielu branżach, ale jednocześnie istnieje ryzyko, że negatywnie wpłynie na miejsca pracy, podatki czy obroty handlowe.

Angażujące wydarzenia

Angażujące wydarzenia lub operacje związane z muzyką, czasopismami, płatnościami, interakcjami społecznymi czy edukacją przeniosły się ze sfery fizycznej do świata cyfrowego. Ta transformacja miała daleko idące skutki dla przedsiębiorstw, w tym sprzedawców detalicznych.

W przyszłości prawdopodobnie pojawi się tendencja do rozwoju interakcji między sprzedawcami detalicznymi a konsumentami podczas zakupów: powinniśmy spodziewać się większej personalizacji w oparciu o technologie sztucznej inteligencji.

Kolejna fala wirtualizacji może uwzględniać doświadczenia za pośrednictwem zestawów (a w dalszej perspektywie okularów) do rzeczywistości wirtualnej lub rozszerzonej. Może wpłynąć to na podróże służbowe, nieruchomości i miejsca rozrywki, ale jednocześnie wyeliminować rynek ekranów cyfrowych.

Cyfrowa opieka zdrowotna

Cyfrowa opieka zdrowotna pozostaje daleko w tyle za pozostałymi tematami. Jednakże wraz ze starzeniem się populacji, wzrostem kosztów usług zdrowotnych i niedoborem lekarzy zwiększy się zapotrzebowanie na telemedycynę i futurystyczną prewencyjną opiekę zdrowotną, np. medycynę genomową.

Rodzi to jednak pewne skutki. Czy telemedycyna może pozostawić część populacji bez pomocy? Czy automatyzacja opieki zdrowotnej jest wyłącznie dobrym zjawiskiem? I czy indywidualne usługi medyczne, takie jak sekwencjonowanie genomów, rodzą pytania dotyczące uprzedzeń, prywatności i dyskryminacji?

Rzeczywistość wirtualna osiąga punkt krytyczny

COVID-19 przyśpiesza wprowadzenie technologii do pracy i rekreacji, mówi Davey Jose.

Pomoc

Skontaktuj się z nami, by poznać nasze rozwiązania bankowe oraz dowiedzieć się, jak możemy pomóc Twojej firmie