Kursy Walut

Kursy walutowe przedstawione powyżej (“Kursy Tabelowe”) mają charakter informacyjny i są oparte na kursach walutowych, po których HSBC ma możliwość kupna i sprzedaży walut na rynkach walutowych w okolicy godzin wskazanych powyżej. HSBC zastrzega sobie prawo do stosowania do jakiejkolwiek wymiany walutowej z klientami kursów walutowych opartych o bieżące kursu rynkowe, przy zastosowaniu takiej samej (lub korzystniejszej dla klientów) marży (spread) jak użyta przy obliczeniu Kursów Tabelowych.

Klienci powinni być świadomi, że w razie istotnej zmiany na rynkach od czasu kalkulacji Kursów Tabelowych zastosowany kurs wymiany może być mniej lub bardziej korzystny dla klienta niż Kursy Tabelowe. Klienci mogą sprawdzić bieżącą cenę rynkową korzystając z [HSBC Mid Market Mark Calculator], co stanowi wskazanie na kurs średni (mid-point) pomiędzy ceną kupna i sprzedaży dostępną w danym czasie dla HSBC na rynku.