Oświadczenie o ochronie prywatności

Państwa prywatność

Ochrona Państwa danych osobowych jest dla nas ważna. Niniejsze oświadczenie (Oświadczenie o ochronie prywatności) ma zastosowanie do danych osobowych zebranych od Państwa podczas korzystania przez Państwa z niniejszej strony. Jeśli jesteście Państwo klientem HSBC lub łączą nas inne relacje, mogli już Państwo otrzymać od nas osobne oświadczenie o ochronie prywatności, określające sposób wykorzystania przez nas Państwa informacji osobistych, które to oświadczenie także obowiązuje. Z oświadczeniem o ochronie prywatności można się zapoznać także odwiedzając stronę przeznaczoną dla produktu lub usług, które dla Państwa świadczymy: http://www.business.hsbc.pl/pl-pl/pl/generic/download-centre., lub kontaktując się na adres wskazany poniżej

Niektóre z odnośników na tej stronie internetowej stanowią przekierowanie do stron należących lub nienależących do HSBC, które posiadają swoje własne oświadczenia o ochronie prywatności, różniące się od niniejszego oświadczenia. Prosimy Państwa o staranne zapoznanie się z tymi oświadczeniami.

Dla celów niniejszego oświadczenia administratorem danych osobowych jest HSBC Continental Europe (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce z siedzibą przy Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa. W końcu niniejszej treści wskazaliśmy także dane kontaktowe.

Informacje, które możemy od Państwa zbierać

Będziemy zbierać i przetwarzać następujące informacje dotyczące Państwa:

 • Informacje przekazane nam przez Państwa, na przykład przy wypełnianiu formularza kontaktowego czy formularza internetowego, albo w przypadku zapisania się na alerty lub aktualizacje,
 • Informacje uzyskane lub poznane takie, jak informacja o przeglądarce lub urządzeniu użytym do odwiedzenia strony, sposobie korzystania z witryny i odwiedzanych podstronach, dane o ruchu i lokalizacji.

Możemy także poprosić Państwa o informacje w przypadku problemów napotkanych przy korzystaniu z niniejszej witryny. Może się też zdarzyć, że zostaniecie Państwo poproszeni o wypełnienie ankiety do celów badawczych, choć nie macie Państwo obowiązku odpowiadania na takie prośby.

Jeżeli łączą nas istniejące relacje i możemy Państwa zidentyfikować poprzez informacje uzyskane lub przekazane przy korzystaniu przez Państwa ze strony, możemy powiązać te zbiory informacji, na przykład w celu umożliwienia odpowiedzi na złożone przez Państwa zapytanie.

W jaki sposób wykorzystujemy Państwa informacje

Wykorzystamy wyłącznie te spośród Państwa informacji, w odniesieniu do których mamy Państwa zgodę lub istnieje inny prawnie uzasadniony powód ich wykorzystania. O ile poniżej nie wskazano inaczej, będziemy wykorzystywać Państwa dane osobowe na tej podstawie, że leży to w granicach naszego uzasadnionego interesu w prowadzeniu i utrzymywaniu witryny oraz zapewnianiu Państwu jej funkcjonalności i usług powiązanych. Możemy wykorzystać informacje przekazane lub uzyskane za pośrednictwem niniejszej strony w celu:

 • Udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub informację zwrotną (na przykład w przypadku pytań zadanych za pośrednictwem strony lub opinii zwrotnych przekazanych tą samą drogą),
 • Udostępnienia Państwu informacji, produktów lub usług, o które Państwo wystąpili lub co do których sądzimy, że mogą Państwa zainteresować, chyba że poinstruujecie nas Państwo inaczej,
 • Wykonywania naszych obowiązków wynikających z wszelkich umów zawartych między nami,
 • Umożliwienia Państwu udziału we wszelkich interaktywnych elementach strony,
 • Powiadamiania Państwa o zmianach na stronie,
 • Przekazywania Państwu alertów lub aktualizacji, jeśli wyrazili Państwo zgodę na ich otrzymywanie dokonując rejestracji na stronie,
 • Zapewnienia, że treść strony jest prezentowana w sposób najbardziej efektywny dla urządzenia, z którego ją Państwo odwiedzacie,
 • Prowadzenia analizy danych w celu uzyskania większej wiedzy o tym, jak Państwo i inne osoby reagują na naszą stronę i reklamę,
 • Wykrywania i zapobiegania niewłaściwemu użyciu lub nadużyciu niniejszej strony lub naszych usług.

Będziemy wykorzystywać informacje również w celu wypełnienia obowiązków w zakresie zgodności, zapewnienia zgodności z innymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi oraz w celu udostępnienia tych danych organom regulacyjnym i innym. Działania w tym zakresie obejmują wykorzystanie danych do zapobiegania lub wykrywania przestępstw (w tym finansowania terroryzmu, prania pieniędzy i innych przestępstw finansowych). Powyższe działania będziemy realizować wyłącznie w zakresie wymaganym do spełnienia obowiązku prawnego oraz lub w zakresie wynikającym z uzasadnionych interesów naszych lub innych osób lub w celu zapobieżenia czynom zabronionym i ich wykrywania.

Komu możemy udostępniać informacje dotyczące Państwa

Możemy udostępniać Państwa informacje w celu zapewnienia Państwu żądanych produktów lub usług (na przegląd w w przypadku, gdy nie są one zapewniane przez podmiot HSBC prowadzący niniejszą stronę), jeśli leży to w naszym uzasadnionym interesie (na przykład w celu zarządzania ryzykiem, weryfikowania Państwa tożsamości, zwalczania oszustw albo nadużycia naszej strony lub usług), lub w przypadkach, w których udzielili nam Państwo na to swojej zgody.

Możemy udostępniać Państwa informacje innym osobom, w tym: naszym dostawcom usług, co obejmuje inne spółki z Grupy HSBC, każdej innej osobie, której produktów lub usług Państwo żądacie; każdej osobie, której zobowiązani jesteśmy je ujawnić, lub w przypadkach interesu publicznego (na przykład dla zapobiegania oszustwom, nadużyciu naszej witryny lub usług albo ich wykrywania).

Adres IP’

Możemy zbierać informacje o Państwa komputerze (lub urządzeniu przenośnym), w tym Państwa adresie IP, systemie operacyjnym i rodzaju przeglądarki, jeśli takie dane są dostępne, na potrzeby administracji lub na nasze własne potrzeby handlowe. Są to dane statystyczne dotyczące sposobu i wzorca przeglądania stron przez naszych użytkowników i nie identyfikują żadnej konkretnej osoby.

Cookies (ciasteczka)

Używamy plików cookies i podobnych technologii, by odróżnić Państwa od pozostałych użytkowników niniejszej witryny, usprawnić Państwa korzystanie ze strony, a także samą stronę. Szczegółowe informacje o stosowanych przez nas plikach cookies i celach, do których są wykorzystywane, zostały wskazane w naszej Polityce plików cookies.

Jak długo przechowujemy informacje dotyczące Państwa

Przechowujemy informacje zgodnie z naszą polityką dotyczącą przechowywania danych. Przechowujemy informacje w celu spełnienia wymogów prawnych lub regulacyjnych albo dla naszych uzasadnionych celów takich, jak odpowiadanie na zapytania, a czasem możemy być zmuszeni przechowywać je przez czas dłuższy. Jeżeli nie ma potrzeby przechowywania ich tak długo, informacje mogą zostać usunięte, zniszczone lub zanonimizowane wcześniej. Dzięki temu spełniamy wymogi prawne i regulacyjne, jak również możemy wykorzystywać dane do realizacji naszych uzasadnionych celów takich, jak obsługa zapytań.

Zastrzegamy sobie prawo do przechowywania Państwa informacji przez okres dłuższy niż określony powyżej, jeśli są one niezbędne dla zapewnienia zgodności z wymogami regulacyjnymi czy prawnymi, bądź gdy istnieją ku temu uzasadnione powody, np. w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie czy reklamację, zwalczania nadużyć i przestępstw finansowych oraz ustosunkowania się do żądań organów regulacyjnych itp. W przypadku braku konieczności przechowania informacji przez okres podany powyżej istnieje możliwość ich zniszczenia, usunięcia lub zanonimizowania w przyspieszonym terminie.

Przekazywanie Państwa informacji za granicę

Państwa Informacje mogą być przekazywane i przechowywane w lokalizacjach znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), w tym w krajach, które nie zapewniają takiego samego poziomu ochrony informacji osobowych. Zobowiązujemy się zapewnić odpowiedni poziom ochrony informacji na czas takiego transferu oraz zadbać o to, aby przebiegał on zgodnie z prawem.

Aby uzyskać więcej szczegółów na temat ochrony Państwa informacji podczas ich przekazywania poza EOG, prosimy o kontakt z nami na dane kontaktowe podane w dziale „Więcej szczegółów na temat Państwa informacji” poniżej.

Przysługujące Państwu prawa

Przysługuje Państwu szereg praw w związku z przechowywaniem przez nas informacji dotyczących Państwa. Prawa te obejmują:

 • Prawo dostępu do przechowywanych przez nas informacji dotyczących Państwa oraz prawo do uzyskania informacji o sposobie ich przetwarzania;
 • W niektórych okolicznościach, prawo do wycofania zgody na przetwarzanie przez nas Państwa informacji, którą to zgodę można wycofać w każdym momencie. Możemy nadal przetwarzać Państwa informacje, jeżeli będzie istniał ku temu inny uzasadniony powód;
 • W niektórych okolicznościach, prawo do uzyskania określonych informacji, które przesłali nam Państwo w formie elektronicznej i/lub prawo żądania od nas przesłania takich informacji osobie trzeciej;
 • Prawo żądania od nas sprostowania informacji dotyczących Państwa, jeżeli są one niedokładne lub niepełne;
 • W niektórych okolicznościach, prawo żądania od nas usunięcia informacji dotyczących Państwa. Mamy prawo odmówić usunięcia Państwa informacji, jeśli jesteśmy upoważnieni lub zobowiązani do ich zachowania;
 • W niektórych okolicznościach, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas informacji dotyczących Państwa lub wniesienia o ograniczenie przez nas takiego przetwarzania. Mogą wystąpić sytuacje, w których pomimo wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas jego informacji lub wystąpienia z wnioskiem o ograniczenie takiego przetwarzania, będziemy upoważnieni do dalszego ich przetwarzania i/lub do odrzucenia takiego wniosku.

Aby skorzystać z Państwa praw, prosimy o kontakt z nami na dane kontaktowe podane w dziale „Więcej szczegółów na temat Państwa informacji" poniżej. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, za pośrednictwem strony www.uodo.gov.pl, lub do organu regulacyjnego w zakresie ochrony danych w kraju, w którym Państwo mieszkają lub pracują."

W jaki sposób zapewniamy bezpieczeństwo Państwa informacji

Stosujemy szereg środków zapewniających bezpieczeństwo informacji dotyczących Państwa, takich jak np. szyfrowanie i inne formy zabezpieczeń. Od naszych pracowników oraz osób trzecich wykonujących czynności w naszym imieniu wymagamy przestrzegania odpowiednich standardów w zakresie zgodności, w tym obowiązku ochrony wszelkich informacji i stosowania odpowiednich środków w przypadku korzystania z informacji i przekazywania ich.

Więcej szczegółów na temat Państwa informacji

Jeżeli chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji na temat którejkolwiek z kwestii poruszonych w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności lub skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych, prosimy o kontakt na adres:

HSBC Continental Europe (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce

Inspektor ochrony danych

ul. Kapelanka 42A

30-347 Kraków

adres e-mail: DPO_Poland@hsbc.com

telefon: +48 12 399 36 50

z dopiskiem „do rąk inspektora ochrony danych”.

Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności może być okresowo aktualizowane. Najnowsza wersja jest zawsze dostępna na niniejszej stronie.

Skontaktuj się z nami

Zadzwoń pod numer:

+48 22 354 05 00