Dokumenty

Tabela opłat i prowizji

Z dniem 15 maja 2023 wprowadzamy nową Tabelę Opłat i Prowizji:

Z dniem 1 września 2022 wprowadzamy nową Tabelę Opłat i Prowizji

Z dniem 25 maja 2022 wprowadzamy nową Tabelę Opłat i Prowizji

Z dniem 25 grudnia 2021 wprowadzamy nową Tabelę Opłat i Prowizji

Z dniem 1 lipca 2021 wprowadzamy nową Tabelę Opłat i Prowizji

Z dniem 1 marca 2021 wprowadzamy nową Tabelę Opłat i Prowizji

Z dniem 1 stycznia 2021 wprowadzamy nową Tabelę Opłat i Prowizji

Z dniem 15 grudnia 2019 wprowadzamy nową Tabelę Opłat i Prowizji

Z dniem 1 października 2019 wprowadzamy nową Tabelę Opłat i Prowizji

Z dniem 1 kwietnia 2019 wprowadzamy nową Tabelę Opłat i Prowizji

Z dniem 1 czerwca 2023 wprowadzamy Tabelę Opłat i Warunki dla Banków:

Z dniem 1 lipca 2022 wprowadzamy Tabelę Opłat i Warunki dla Banków

Z dniem 10 marca 2021 wprowadzamy Tabelę Opłat i Prowizji dla Banków

Tabela Opłat i Prowizji HSBC Continental Europe – Finansowanie Handlu

Z dniem 1 stycznia 2024 wprowadzamy nową Tabelę Opłat i Prowizji HSBC Continental Europe – Finansowanie Handlu

Ogólne Warunki

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 kwietnia 2024 roku wchodzą w życie nowe "Ogólne Warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Continental Europe (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce". Zmiana wprowadza nowe brzmienie punktów 5.9 lit. c, 5.25, 6.1, 7.3, 7.5, 7.8, 12.3 oraz zmiany w rozdziałach 1 i 14.

Uprzejmie informujemy, że z dniem 11 kwietnia 2022 roku wchodzą w życie nowe "Ogólne Warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Continental Europe (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce". Zmiana wprowadza nowe brzmienie punktów 4.6, 5.18 oraz 5.19.

Uprzejmie informujemy, że z dniem 17 października 2021 roku nowe "Ogólne Warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Continental Europe (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce" wchodzą w życie. Zmiana wprowadza: zmienione brzmienie punktu 8.3.

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 marca 2021 roku nowe "Ogólne Warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Continental Europe (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce" wchodzą w życie. Zmiana wprowadza: zmienione brzmienie punktów 4.9, 5.1, 5.10, 15.3 oraz dodanie punktu 15.3a.

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 stycznia 2021 roku nowe "Ogólne Warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Continental Europe (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce" wchodzą w życie. Zmiana wprowadza: zmienione postanowienia dotyczące rozwiązania umowy rachunku, zakresu odpowiedzialności w przypadku komunikacji z wykorzystaniem elektronicznych środków komunikacji oraz postanowienia dotyczące przekazywania danych i zapoznali się z ich treścią. Do Ogólnych warunków zostały również wprowadzone nowe stawki referencyjne.

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 grudnia 2019 roku nowe "Ogólne Warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Continental Europe (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce" wchodzą w życie.

Zmiany wynikają z ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1751).

Z dniem 14 września 2019 roku nowe "Ogólne Warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC France (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce" wchodzą w życie. Zmiany wynikają z wejścia w życie Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz. 1075), która nakłada na dostawców usług płatniczych nowe obowiązki w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących silnego uwierzytelniania klienta i wspólnych i bezpiecznych otwartych standardów komunikacji.

Zmiana wprowadza definicje: „Dostawcy Będącego Osobą Trzecią", „Dostawcy Usług Inicjowania Transakcji Płatniczych" oraz „Dostawcy Usług Udostępniania Informację o Rachunku". Wprowadzone zostały nowe punkty: 5.4, 5.7, 5.13, 5.14.a, 12.7.i, 14.5, 15.15.

Z dniem 1 kwietnia 2019 roku nowe "Ogólne Warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC France (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce" wchodzą w życie.

Z dniem 1 lipca 2018 roku nowe "Ogólne Warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A." wchodzą w życie. Zmiany wynikają z wejścia w życie z dniem 1 lipca 2018 roku Ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz. 62), która wprowadza do polskiego porządku prawnego tak zwany (z ang. Split Payment).

Z dniem 6 stycznia 2018 roku nowe "Ogólne Warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A." wchodzą w życie. Punkt 4.8 uzyskał następujące nowe brzmienie: "W przypadku przelewu kierowanego do Państwa Członkowskiego, opłaty i prowizje dzielone są zgodnie z zasadą SHA.."

Z dniem 1 grudnia 2016 roku nowe "Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A." wchodzą w życie.

Załącznik do "Ogólnych warunków otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Continental Europe (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce", zwany "Warunki realizacji przelewów w HSBC Continental Europe (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce" ulega zmianie od 1 kwietnia 2019.

Informacja o możliwych dodatkowych, w stosunku do okoliczności wskazanych w paragrafie 5.22, Ogólnych warunków otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Continental Europe (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce, ograniczeniach dotyczących Dyspozycji składanych przez Klientów Banku, co do których Bank ma prawo odmówić realizacji.

Tabela Godzin Granicznych

Z dniem 15 maja 2023 wprowadzamy nową Tabelę godzin granicznych.

Z dniem 17 października 2021 wprowadzamy nową Tabelę godzin granicznych.

Z dniem 12 kwietnia 2021 wprowadzamy nową Tabelę godzin granicznych.

Regulaminy

  • Regulamin świadczenia usług kredytowych przez HSBC Continental Europe (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce (PDF, 819KB)

    Informujemy, że z dniem 1 kwietnia 2021 wejdzie w życie zaktualizowany „Regulamin świadczenia usług kredytowych przez HSBC Continental Europe (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce”.
    Główne zmiany polegają na usunięciu postanowień dotyczących produktów finansowania handlu, do których od 1 kwietnia 2021 roku zastosowanie mają Standardowe Warunki Usług Wsparcia Handlu. Postanowienia Regulaminu w jego dotychczasowym brzmieniu będą miały zastosowanie do produktów finansowania handlu, w szczególności gwarancji i akredytyw dokumentowych, które zostały wystawione/otwarte na podstawie wniosków złożonych w Banku do 31 marca 2021.
    Uprzejmie prosimy, by zwrócili Państwo także uwagę na zmienione postanowienia dotyczące Praw Banku w przypadku nadejścia Daty Zmiany Stosowanego Wskaźnika Referencyjnego.

  • Regulamin świadczenia usług bankowości elektronicznej (PDF, 284KB)

Ochrona Depozytów

Zadaniem FGDR jest zabezpieczenie depozytariuszy w przypadku upadłości instytucji, w której znajdują się ich aktywa.

Więcej informacji na temat FGDR można znaleźć na stronie internetowej:

Firmy HSBC Holdings na świecie

Formularz zgłoszeniowy RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych dla Kontrahentów

Komunikat do klientów banków w sprawie elektronicznych doręczeń

Skontaktuj się z nami

Zadzwoń pod numer:

+48 22 354 05 00