HSBC w Europie : spełnimy Twoje ambicje

Odkryj jak HSBC pomaga swoim klientom rozwijać się w zmieniającym środowisku europejskim

Zasoby i inspiracja

Bądź częścią biznesplanu dla planety

HSBC wspiera przedsiębiorstwa na całej planecie, aby mogły rozwijać się w trwałej, niskoemisyjnej gospodarce.

Nagradzana bankowość

  Nagrody Euromoney za doskonałość 2020
  • Najlepszy bank oferujący zrównoważone finansowanie w Europie Zachodniej
  Nagrody 2020

Nagrody The Banker w kategorii bankowości transakcyjnej 2020

  • Najlepszy bank w kategorii obsługi obrotu papierami wartościowymi
  • Najlepszy bank transakcyjny w Europie Zachodniej
 Nagrody IFR 2019
  • Najlepszy emitent obligacji roku w Europie
  • Najlepszy emitent obligacji roku w Europie Zachodniej
  • Niszowy emitent obligacji roku

Navigator Europe

Zapoznaj się z najnowszym raportem Navigator zawierającym analizy z całej Europy.