Dokumenty – HSBC France (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce

poniedziałek, 11 marca 2019

Zgodnie z informacjami zawartymi w ostatniej korespondencji związanej z przekształceniem HSBC Bank Polska S.A. (Bank) w oddział HSBC France wprowadziliśmy zmiany w powiązanych regulaminach i warunkach świadczenia usług oraz innych dokumentach, które określają związek pomiędzy Klientem a Bankiem, tak aby zapisy odpowiadały nowej strukturze prawnej (np. oddział instytucji kredytującej).

Uaktualnione dokumenty, do których odnosimy się w naszej komunikacji wymienione są poniżej.

 1. OGÓLNE WARUNKI OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH W HSBC FRANCE (SPÓŁKA AKCYJNA) ODDZIAŁ W POLSCE (PDF, 383KB)
 2. OGÓLNA INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DEPOZYTÓW (PDF, 231KB)
 3. TABELA OPŁAT I PROWIZJI (PDF, 581KB)
 4. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ W HSBC FRANCE (SPÓŁKA AKCYJNA) ODDZIAŁ W POLSCE (PDF, 374KB)
 5. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG KREDYTOWYCH (PDF, 446KB)
 6. REGULAMIN WSPÓŁDZIAŁANIA W ZAKRESIE TRANSAKCJI NA POLSKIM RYNKU FINANSOWYM (PDF, 655KB)
 7. REGULAMIN DOTYCZĄCY USTANAWIANIA ZABEZPIECZEŃ (“REGULAMIN ZABEZPIECZEŃ”) (PDF, 319KB)
 8. REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY UMOWĘ RAMOWĄ ISDA ORAZ UMOWĘ RAMOWĄ NORMUJĄCĄ ZAWIERANIE WYBRANYCH TRANSAKCJI NA POLSKIM RYNKU FINANSOWYM ZAWIERANYCH Z HSBC FRANCE (SPÓŁKA AKCYJNA) ODDZIAŁ W POLSCE (“WARUNKI UZUPEŁNIAJĄCE”) (PDF, 498KB)
 9. PODSUMOWANIE POLITYKI ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W HSBC FRANCE (SPÓŁKA AKCYJNA) ODDZIAŁ W POLSCE (PDF, 131KB)
 10. UZYSKANIE MOŻLIWIE NAJLEPSZYCH WYNIKÓW DLA KLIENTA. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE UJAWNIEŃ O POLITYCE WYKONYWANIA ZLECEŃ BEST EXECUTION CLIENT DISCLOSURE STATEMENT (PDF, 329KB)
 11. OPIS DOTYCZĄCY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYK ZWIĄZANYCH Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE W HSBC FRANCE (SPÓŁKA AKCYJNA) ODDZIAŁ W POLSCE (PDF, 171KB)
 12. OGÓLNE WARUNKI FAKTORINGU („REGULAMIN”) (PDF, 439KB)
 13. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK HIPOTECZNYCH PRZEZ HSBC FRANCE (SPÓŁKA AKCYJNA) ODDZIAŁ W POLSCE (PDF, 456KB)
 14. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE POLITYKI PRYWATNOSCI (KLIENCI KORPORACYJNI) (PDF, 432KB)
  OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE POLITYKI PRYWATNOŚCI (KLIENCI RBWM) (PDF, 273KB)

Skontaktuj się z nami

Zadzwoń pod numer:

+48 22 354 05 00